Svjetski dan žena na selu

Svake godine 15. 10. se obilježava SVJETSKI DAN ŽENA NA SELU. Ideja o danu potekla je na konferenciji Ujedinjenih Naroda posvećenoj ženama, u Pekingu, u rujnu 1995. Njihova važna uloga u proizvodnji i osiguranju hrane utjecala je na odluku da se „Svjetski dan žena sa sela“ odredi 15. listopad, dan prije Svjetskog dana hrane. Svrha dana i cilj projekta je promovirati u javnosti žene iz seoskih sredina i senzibilizirati zajednicu o njihovoj važnoj ali nepriznatoj ulozi u društvu.

Žene na selu velika su grupa stanovništva cijelog svijeta, a pogotovo siromašnih zemalja čije su potrebe i problemi gotovo "nevidljivi", iako su brojni i određeni različitim faktorima koji uzrokuju višestruku marginalizaciju. Na selu živi 1,6 milijardi žena i predstavljaju četvrtinu ukupnog svjetskog stanovništva.

Seoske žene, iako učestvuju u proizvodnji 60 do 80 posto hrane koja se uzgaja posjeduju samo 2% zemlje i ostvaruju samo 1% svih poljoprivrednih primanja, što govori o njihovom izuzetno teškom položaju.

Žene na selu nemaju iste uslove za život kao žene u gradu. Otežan im je pristup vodi, električnoj energiji, putevima, zdravstvenim uslugama, mogućnostima za školovanje, za bavljenje sportskim i kulturnim aktivnostima

Jednom prilikom, upitali smo žene Šipovače kakav im je život na selu i ovako reče starija: "Sinko moj, bolje bi bilo da sam nogu slomila nego što dođe u ovu Šipovaču. Dok me mamija i šećeron me vabija, a kad me namamija i kruva mi zabranija,neg' sam ga uspila nekako obatrat u'no vrime u Njemačku da zaradi koji dinar, a ja rađala dicu i brinula se i o kući i o njivi, sve četri ćoše kuće sam sama držala, a on kad bi doša napravija bi mi još jedno dite pa opet nazad među Švabe, al mensečini da mu nisam nimalo falila, kazuju da je ima nekoliko Švabica tamo, đava će ga znati, al sad mi je lipo,on je na¨nom svitu a meni osta mirovina."

Ona srednjih godina tada reče: "Obećava mi je najlipši život, svu lipotu ovog svita, brda i doline, a kad sam jadna stigla utra me u kavode i kumpire, i tako iz dana u dan evo cili život. Svako godišnje doba mi je isto, samo kuća-njiva i obratno, a on ode u birtiju i nema ga po svunoć, al' šta ću, kako je-tako je."

Najmlađa među njima završi: "Selo nas ne zanima, ovdje za žene nema ništa zanimljivo i ne pada nam napamet da se udamo negdi na selo. Idemo u grad, bit ćemo "in" i imat' ćemo život fin."

Nije ni lako današnjim momcima sa sela, dićeš naći onu koja bi na selo među kućnu čeljad. Sigurno da je i to jedan od razloga zašto Šipovača ima toliko neženja.

Cure i žene Šipovače i svih ostalih sela
SRETAN VAM SVJETSKI DAN ŽENA NA SELU!

Primjedbe