"MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO!"

petak, 5. lipnja 2015.

Služba za CPZ i SKP općine Ljubuški: Dolazi sezona požara, pripazite!

Služba za civilnu i protupožarnu zaštitu i stambeno komunalne poslove Općine Ljubuški uputila je sljedeće priopćenje za javnost:

Ovim putem podsjećamo sve nadležne institucije, pravne osobe, građane i druge subjekte koji su vlasnici ili korisnici građevina, šuma i šumskog zemljišta, te poljoprivrednog zemljišta na opasnosti koje mogu nastati nesavjesnim paljenjem vatre.

U slučaju provođenja spaljivanja dužni ste poduzeti sljedeće mjere zaštite od požara:

- prije početka loženja vatre o tome obavijestiti Vatrogasnu postrojbu ili Policiju

- oko mjesta na kojem će se ložiti vatra očistiti travu i drugi zapaljivi materijal

- osigurati vodu i druga priručna sredstva za gašenje

- ne napuštati mjesto loženja dok se vatra nije u potpunosti ugasila.

Apeliramo na sve nadležne pravne osobe i građane da ovo upozorenje shvate ozbiljno, kako bi opasnost od izbijanja požara sveli na minimum i time dali vlastiti doprinos u efikasnom provođenju mjera zaštite od požara, te istovremeno izbjegli vlastitu odgovornost zbog izazivanja požara, kao i posljedica koje iz toga nastanu.

Sve pojave i opasnosti koje mogu ugroziti ljude i materijalna dobra možete prijaviti na sljedeće brojeve telefona za žurne intervencije:

Civilna zaštita ……………121

Policija ………………........122

Vatrogasci………………123

Hitna pomoć……………..124

Služba za civilnu i protupožarnu zaštitu
i stambeno komunalne poslove Općine Ljubuški

Reactions

0 komentara:

Objavi komentar

Komentari koji sadrže uvredljive, klevetničke i diskriminirajuće sadržaje bit će uklonjeni.