"MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO!"

petak, 12. lipnja 2015.

Tko je krivac za deficit ZHŽ-a? ... Zna se tko je ZHŽ devastirao, raselio, opustošio i uništio

Tko je krivac za deficit ZHŽ-a?
Sve je u ZHŽ-u počelo davne 1997. godine kada je ista utemeljena. Riznice nije bilo, a ministarstva su trošila novce kao rasipne kuće. Odmah od 1997. godine ministar Ivan Brkić iz Ljubuškog nije plaćao doprinose na plaće, što je postalo pravilo vlasti u ZHŽ-u.

2006. godina – deficit 19.075.092 KM

Navedene godine HDZ BiH je predao vlast HDZ-u1990 i HSP-u BiH (i Boljitku). Uz navedeni deficit ostale su dugoročne obveze od 3.555.362 KM i more neplaćenih računa. Iste godine je uveden PDV i prosvjetarima su povećane plaće za više od 40%. U ZHŽ se gubi vlast kad se stoka sitnog zuba i inteligencija probude zbog praznog novčanika i gladnog trbuha. Ove 2006. godine dug za doprinose je iznosio 14.521.683 KM.

2010. godina – deficit 33.449.703 KM

2008. godina se dogodila kriza vlasti i došla je ekonomska kriza velikih razmjera. Ovaj se deficit na kraju 2010. godine koliko toliko mogao kontrolirati uz dugoročne (kreditne) obveze od 10.755.315 KM.Premijer Zvonko Jurišić i ministar Vjekoslav Bakula su nešto plaćali staro, ali i nabrali nova dugovanja. Dug za doprinose je iznosio 20.584.019 KM.

2014. godina – deficit preko 70.000.000 KM

Od 2010. godine na vlast ponovno dolazi HDZ BiH. Premijer postaje Zdenko Ćosić, a ministar financija Rade Luburić iz sela Studenci pored Ljubuškog, odakle su svi poznatiji ljubuški ekonomisti unatrag 20 godina. Njih dvojica su povećali deficit za više od 100%. Za sigurnih više 36.000.000 KM uz dugoročne obveze od 23.000.000 KM. Dug za doprinose ostavljen iza četverogodišnjeg mandata je veći od 35.000.000 KM.

Kako dalje?

Što će biti dalje svi se pitaju. Strategije nema niti na vidiku, niti sadašnja Vlada ima kapaciteta da nešto napravi, jer to nije vlada kompetentnih osoba, već kao i prethodne politički nakalemljena. Namjeravaju se uzeti krediti u visini 10.000.000 KM za vraćanje dijela duga za doprinose i socijalna davanja, pa bi deficit mogao porasti zbog povećanja dugoročnih zaduženja za nekoliko milijuna KM.

Da bi se obranila od optužbi da je upropastila županiju Vlada traži krivca. Ćosić već javno poteže za optužbama prema bivšim ministrima i premijerima iz svoje stranke Lasiću i Brkiću, te federalnoj vlasti zbog smanjenog vraćanja PDV-a u županiju, a da o optužbama prema Jurišiću ne govorimo.

Ruku na srce svi su krivi, ali vlada Zdenka Ćosića i ministra financija Rade Luburića najviše, jer su županiju dotukli i njen oporavak, ako ga i bude mogao bi potrajati barem još 10 godina, a potom kome opanci, a kome obojci, jer ne samo mladi već svi slojevi radno sposobnog pučanstva odlaze. Možda narednih godina budemo čitali bestseler Zdenka Ćosića pod naslovom – Kako sam zaustavio županiju?

Dnevno.ba


Zna se tko je ZHŽ devastirao, raselio, opustošio i uništio

Sve je u ZHŽ-u počelo davne 2007. godine kada je na vlast došla kolicija use-nase i podase (HDZ 1990, HSP BiH i Lijanovići), a ministarstva su trošila novce kao rasipne kuće.

Podsjećamo, Sektor kriminalističke policije MUP-a ZHŽ-a, u suradnji sa Županijskim tužiteljstvom, provodili su tijekom 2010. i 2011. godine istragu zbog osnova sumnje da je jedna ili više osoba počinila kazneno djelo ili kaznena djela iz glave XXXI KZ-a FBiH (riječ je o tzv. koruptivnim kaznenim djelima), a aktivnosti policijskih službenika u Ministarstvu gospodarstva ŽZH bili su dio te istrage.

Među osobama protiv kojih se vodila istraga sve su bivši ministri Vlade Zvonke Jurišića i to: Žarko Karačić, Vjekoslav Čamber, Borsi Grizelj, a protiv bivšeg ravnatelja Zdravstvenog zavoda Stjepan Dodig bila je podignuta i optužnica, a špekuliralo se i s imenima ministara Ivice Gašpara i Mate Brzice.

Predsjednik Vlade, Ministar financija i Ministar unutarnjih poslova imaju na raspolaganju Biznis Master Card po osnovu kojih nastali troškovi terete Proračun Županije, a da prethodno nije donesen nikakav pisani akt kojim bi se regulirao pravo i način korištenja iste.Vlada Zdenka Ćosića je ukinula te Biznis Master kartice dolaskom na vlast u 2010. godine.

Karticama "u ime naroda i u cilju zaštite nacionalnih interesa" su se plaćali u najvećem dijelu troškovi reprezentacije i goriva, a detaljnijeg prikaza radi evidentiran je jedan račun Escort agencije!

Usumnjičeni članovi Vlade Zvonke Jurišića teretili su se za zloporabe službenog položaja i ovlasti, kršenja niza županijskih i federalnih zakona, korupcije, primanja i davanja mita, operacija „pranja novca“ iz proračuna ZHŽ-a, nenamjenskog trošenja proračunskih sredstava, sklapanja nezakonitih i štetnih poslova i ugovora, neplaćanje doprinosa, a nakon čega je proračun Županije Zapadno-hercegovačke oštećen u visini od oko 50 milijuna KM, a na temelju Federalnog revizorskog ureda u razdoblju od 2007. do 2010. godine, prema iskazima svjedoka kao i drugim materijalnim dokazima.

Sredstva transfera za potpore u poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji za koje je nadležno Ministarstvo gospodarstva isplaćena su u iznosu od 7.183.411 KM od čega se 4.045.152 KM odnosi na poticaje ostvarene u 2008. godini. Nije izvršena dosljedna primjena Zakona o novčanoj potpori u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji u Županiji Zapadnohercegovačkoj Naputka za ostvarivanje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji i Programa utroška sredstava, kao i da su sredstva u cijelosti utrošena za predviđene namjene (točka 4.5.3 Federalnog Revizorskog Izvješća). Preciznije, uopće nema podataka gdje su navedeni iznosi otišli i u što su utrošeni.

Sredstva subvencioniranja kamata za kredite u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji doznačivana su na račun banke Hypo Alpe Adria Bank. Korisnik poticaja subvencioniranja kamata je tvrtka „Lijanovići“ d.o.o. Široki Brijeg, a prezentirani su i ugovori o kreditu sa Bankom koje je zaključilo i drugo poduzeće „MI Lijanovići“ d.o.o. Široki Brijeg (koji nije ni podnio zahtjev za navedeni poticaj), tako da se ne može potvrditi koji iznosi kredita se odnose na potpore za subvencioniranje kamata za kredite koje je ostvario „Lijanovići“ d.o.o Široki Brijeg iako je riječ o višemilijunskim iznosima koje su nasumično prebacivane privatnim tvrtkama, odnosno Hypo banci direktno.

Na ime subvencioniranja kamata po Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za 2008. godinu i 2009. godinu, utrošeno je ukupno 2.870.112 KM. Izvršen je uvid u određeni broj odluka ministra o odobravanju sredstava za subvencioniranje kamata, pri čemu je utvrđeno da je 02.04.2009. godine donesena Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava u iznosu od 1.200.000 KM (prema Naputku za 2008. godinu) i dana 09.07.2009. godine Odluka o izdvajanja sredstava 720.000 KM (prema Naputku za 2009. godinu) na račun Hypo Group Alpe Adria banke u svrhu subvencioniranja kamata na kredite u poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji, koje je navedena banka potpisala sa društvom „Lijanovići“ d.o.o Široki Brijeg, a koja je iste utrošila u druge poslove.

Uz zahtjev „Lijanovići“ d.o.o Široki Brijeg dostavljena je specifikacija kamatnih listova po kreditima ovjerena od strane banke kao i ugovori o kreditu. Iz prezentirane dokumentacije se može potvrditi kako subvencioniranje kamata nije izvršeno sukladno Naputku za ostvarivanje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji za 2008. godinu i Naputku za 2009. godinu, kojima je propisano da pravo na ostvarenje potpore za subvencioniranje kamata na kredite u poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji imaju korisnici čiji je kredit namijenjen za poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju.

Naime, utvrđeno je da je dio dostavljenih ugovora o kreditu zaključen između poduzeća „MI Lijanovići d.o.o Široki Brijeg i Hypo Group Alpe Adria banke, kao i da je riječ o dugoročnim i kratkoročnim kreditima koje je korisnik kredita preuzeo za održavanje vlastite tekuće likvidnosti i ulaganja u obrtna sredstva i za koje se ne može potvrditi da su namjenski utrošena za poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju. Također ne može se potvrditi da su navedenim subvencioniranjem kamata očuvana postojeća i otvorena nova radna mjesta, što je osnovna namjena ove vrste poticaja predviđena Zakonom o novčanoj potpori u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Inače, u vezu s poslovanjem Lijanovića se dovodi i vode kao njihove ukupno 17 tvrtki sličnih naziva i vrste poslovanja, od kojih se neke ugase, pa ponovno otvore pod drugim nazivima dok u starim tvrtkama ostaju državi neplaćeni računi i porez te se ovakav oblik poslovanja može smatrati fiktivnim.

Na poziciji nabava studija izvodljivosti i projektne dokumentacije kod Ministarstva prostornog uređenja, resursa i zaštite okoliša iskazano je 88.013 KM a odnosi se na evidentiranje prve privremene situacije ispostavljene 26.11.2008. godine od Urbane Tehnike d.o.o. Zagreb temeljem zaključenog ugovora 10.11.2008. godine za izradu Prostornog plana Županije i Prostornih planova općina: Široki Brijeg, Ljubuški, Grude i Posušje. Navedeni ugovor je zaključen između Ministarstva i Konzorcija u sastavu Urbane tehnike d.o.o. Zagreb, IGH Mostar, Građevinski fakultet Mostar i UTBH Čitluk u vrijednosti od 538.200 KM, sa rokom izvođenja radova od 20+4 mjeseca počevši od dana izrade Programa i plana aktivnosti na izradi projekta. Navedeni Program i plan aktivnosti nije nikad ni prezentiran do danas iako je sukladno članku 3. Ugovora izvoditelj bio u obavezi da predloži isti. Iz naprijed navedenog može se zaključiti da navedeni izdatak nije evidentiran u periodu u kojem je nastala obveza za plaćanje, sukladno Zakonu o proračunima u FBiH i Uredbi o računovodstvu proračuna u FBiH.

Bez stvarne provjere stanja Županijske ceste Mostar-Grude i akcionog plana, bez valjane Odluke Vlade i Skupštine ZHŽ-a, bez Tendera za izvođače građevinskih radova, Vlada je krenula od 2007. u sanaciju potpuno funkcionalnog županijskog pravca Mostar-Grude i njegovog ponovnog kompletnog asfaltiranja te sitnijih popravaka kolnika, iako zbog kardinalnih dugova od ranije i novonastalog deficita u budžetu, Vlada nije bila u mogućnosti financirati iste radove. U tu svrhu planirano je ukupno 9,1 milijuna maraka koje idu izvođačima koji nisu dostavili najbolju ponudu na tenderu jer nije ni bio raspisan i koji nisu dostavili financijsko izvješće o namjenskom utrošku sredstava. Prema procjeni eksperta građevinske struke, stvarna i realna vrijednost istih radova se procjenjuje na oko 4,5 milijuna maraka.

Izdaci samo u 2009. za tekuće održavanje (2.623.468 KM) najvećim dijelom iskazani su na poziciji Uprave za ceste u iznosu od 2.023.459 KM. Na osnovu prezentirane dokumentacije konstatirano je da se dio ovih izdataka (991.270 KM) odnosi na obveze nastale u 2008. godini, koje su u 2008. godini evidentirane na poziciji vremenskih razgraničenja. Na poziciji tekućeg održavanja evidentirani su i već izvedeni radovi na rekonstrukciji i sanaciji cesta, a isti su trebali biti evidentirani na kapitalnim izdacima, sukladno Pravilniku o knjigovodstvu proračuna u FBiH. Na razini Županije nije uspostavljena evidencija (katastar) cesta za koje je Županija nadležna kako je propisano Zakonom o cestama FBiH. Dio izdataka nastalih temeljem ispostavljenih situacija po osnovu redovnog i izvanrednog održavanja cesta za 2009. godinu u iznosu od 270.743 KM nije evidentiran na poziciji rashoda, odnosno u momentu kada je nastala obveza za plaćanje, što nije sukladno Zakonu o proračunima u FBiH i Uredbi o računovodstvu proračuna u FBiH.

Tijekom samo 2009. godine iz sredstava tekuće pričuve, na ime potpore projektima i nabavke poljoprivredne mehanizacije, izvršena je isplata 50.000 KM Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i 40.000 KM DV „Valpovka“ d.o.o. za trgovinu i usluge Grude, u svrhu potpore Investicijskog projekta za proizvodnju i preradu ljekovitog bilja. Za navedene isplate ne može se potvrditi da su žurni i nepredviđeni izdaci i poticaji koji su se pojavili tijekom godine. Isplata Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u suprotnosti sa člankom 6. Zakona o novčanoj potpori u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u Županiji Zapadno-hercegovačkoj, kojim je propisano da pravo na novčanu potporu imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište ili sjedište na teritoriji Županije.

Iz sredstava poticaja poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji, na temelju Odluke Vlade od 17.03.2009. godine izvršena je isplata 100.000 KM Udruzi za zaštitu i očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja Široki Brijeg za Projekt izgradnje edukacijskog centra i rezervata za zaštitu autohtonih pasmina domaćih životinja. Isplata sredstava za navedene namjene uopće nije predviđena Programom utroška sredstava kao ni Naputkom za ostvarivanje novčanih potpora te također nije dostavljen izvještaj o namjenskom utrošku istih.

Za tekuće prijenose za ostale zajedničke institucije iskazane u iznosu od 1.152.905 KM nisu prezentirani kriteriji na osnovu kojih je utvrđeno što se podrazumijeva pod zajedničkim institucijama i koje su to zajedničke institucije, zatim nisu prezentirani kriteriji kao niti drugi akti na osnovu kojih su realizirani prijenosi, a koji su trebali biti utvrđeni sukladno članku 27. Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2009. godinu. Utvrđeno je da su na ovoj poziciji evidentirane isplate Nogometnom klubu Posušje (43.300 KM) i Nogometnom klubu Široki Brijeg (88.922 KM) prema zaključcima Vlade Županije o odobravanju financijske pomoći u kojima nije utvrđena namjena korištenja sredstava i obaveza izvješćivanje korisnika o utrošku istih. Dodatnom provjerom je utvrđeno kako je ovakvih transfera bilo u više navrata i kako Nogometni klub Posušje uopće nije aktivan osim po Rješenju o registraciji te je nepoznato tko je krajnji korisnik sredstava.

Na poziciji izdataka za prijevoz i gorivo utrošeno je 420.339 KM samo za 2009. Odlukom Vlade Županije o korištenju službenih vozila (iz 2007. godine) određeni su uvjeti i način korištenja službenih vozila, ali istom nije propisana kontrola korištenja vozila i utroška goriva od strane ovlaštenih osoba niti su proračunski korisnici donijeli interne akte za navedeno. Nisu utvrđeni Normativi utroška goriva po vozilu osim MUP-a i Uprave za inspekcijske poslove, kod kojih se vrši kontrola utroška goriva. Pojedini korisnici ne izdaju putne naloge za korištenje vozila, niti sačinjavaju mjesečna izvješća o utrošku goriva, tako da se ne može potvrditi da je uspostavljena kontrola korištenja vozila i utroška goriva te budžetskih sredstava u ovu svrhu.

Obveze za obračunate doprinose na isplaćene plaće u 2009. godini u iznosu od 6.183.894 KM nisu plaćene u roku kako je regulirano Zakonom o doprinosima, a u međuvremenu su se ove obveze povećale i dobile kamate.

Na poziciji izdataka reprezentacije najveći dio izdataka evidentiran je kod Ministarstva unutarnjih poslova (35.517 KM), Vlade Županije (30.755 KM), Ministarstva prosvjete (34.610 KM) i Ministarstva financija (23.378 KM). UKUPNO: 124.260 KM. Na razini Županije kao, ni od strane proračunskih korisnika nisu donesene pisane procedure kojim bi se definirao način utroška sredstava reprezentacije kao i visina istih. Navedeni izdaci uglavnom se odnose na evidentiranje ugostiteljskih usluga po ispostavljenim računima, koji većinom ne sadrže specifikaciju izvršenih usluga (Vlada, MUP i Ministarstvo prosvjete), niti je na istim sačinjena zabilješka o povodu nastanka ovih izdatka (Ministarstvo financija).

Predsjednik Vlade, Ministar financija i Ministar unutarnjih poslova imaju na raspolaganju Biznis Master Card po osnovu kojih nastali troškovi terete Proračun Županije, a da prethodno nije donesen nikakav pisani akt kojim bi se regulirao pravo i način korištenja iste. Karticama su se plaćali u najvećem dijelu troškovi reprezentacije i goriva, a detaljnijeg prikaza radi evidentiran je jedan račun Escort agencije. U okviru ugovorenih usluga (3.037.035 KM) najznačajni su izdaci po osnovu ugovora o djelu (1.018.592 KM), naknade za rad u komisijama (263.279 KM), ostale nespomenute usluge (226.263 KM), naknade skupštinskim zastupnicima (149.482 KM), usluge reprezentacije (169.474 KM).

Iz navedenih činjenica je vidljivo kako su napravljeni troškovi visoki, nenamjenski i većinom ne odgovaraju potrebama Vlade ZHŽ-a već je riječ o zamršenim višemilijunskim pronevjerama osoba i njihovih privatnih tvrtki koje nisu postupale sukladno zakonu i propisanim normama već isključivo nesavjesno zloporabljujući službeni položaj i ovlasti i čije djelovanje predstavlja više različitih kriminalnih radnji opisanih Kaznenim zakonom o zloporabi službenog položaja i ovlasti.

Naime, protiv bivšeg predsjednika Vlade ŽZH Zvonke Jurišića postojali su i konkretni dokazi, a on je već nekoliko puta bio priveden u MUP ŽZH i zadržan nekoliko sati, zbog postojanja osnova sumnje o počinjenju kaznenih zlouporabe položaja i ovlasti.

Nažalost, do dana današnjeg niti jedna od gore spomenutih i osumnjičenih osoba nije procesiurana, članovi HDZ 1990 su se izvukli lažnom koalicijom sa HDZ BiH, a HSP BiH i NSRzB su dobili centraliziranu zaštitu, zbog izdaje vitalnih nacionalnih interesa ulaskom u nelegalnu Vladu FBiH, uz nastavak uništavanja hrvatskih javnih tvrtki iz kojih su izvučene goleme svote novca. Međutim, i tome je došao kraja, a dokaz je obitelj Lijanović.
Ljubuški vjesnik

Reactions

0 komentara:

Objavi komentar

Komentari koji sadrže uvredljive, klevetničke i diskriminirajuće sadržaje bit će uklonjeni.