"MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO!"

ponedjeljak, 20. srpnja 2015.

Ljubušaci najmanje tražili refundaciju bolovanja

Za refundaciju bolovanja Zavod zdravstvenog osiguranja Zapadnohercegovačke županije prošle je godine isplatio ukupno 273.258, 81 marku, stoji u izvješću ovog zavoda koje je nedavno razmatrano i usvojeno na sjednici Vlade Zapadnohercegovačke županije.

Refundacija bolovanja

Inače, Zavod zdravstvenog osiguranja Zapadnohercegovačke županije je zaprimio ukupno 656 zahtjeva za refundaciju bolovanja, međutim 121 zahtjev je odbijen, dok je 535 zahtjeva odobreno. Raspoređeno po općinama, najviše je zahtjeva odobreno Širokom Brijegu (164) što je Zavod koštalo 91.161 marku. Druga općina po broju odobrenih zahtjeva su Grude sa 142 zahtjeva u ukupnom iznosu od 80.870 konvertibilnih maraka. Slijedi općina Posušje sa 132 zahtjeva za refundaciju u ukupnom iznosu od 57.952 konvertibilne marke. Općina Ljubuški je prošle godine imala najmanji broj odobrenih zahtjeva za refundaciju bolovanja - 97, što je Zavod koštalo 43.274 konvertibilnih maraka. Također, Služba za odnose sa osiguranicima Zavoda zdravstvenog osiguranja Zapadnohercegovačke županije tijekom prošle godine je izradila 301 odluku o pravu na medicinsku rehabilitaciju, kao i 101 odluku o refundaciji troškova. Kada je riječ o zahtjevima stanovnika Zapadnohercegovačke županije za medicinskom pomoći izvan županije (po odobrenju liječničkih povjerenstava), najveći broj njih liječio se u zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Tako je, prema podacima iznesenim u izvješću Zavoda zdravstvenog osiguranja Zapadnohercegovačke županije, za liječenje u zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini odobreno 820 uputnica, od čega 716 na teret Fonda solidarnosti. Za liječenje u zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj liječnička povjerenstva su odobrila 771 uputnicu iz ove županije.

Za banjsko liječenje Zavod zdravstvenog osiguranja je prošle godine zaprimio 396 zahtjeva, od čega je odobreno njih 301, a odbijeno 95. Od 140 zahtjeva za refundaciju odobreno je njih 110, dok je 30 zahtjeva odbijeno. Odobreno je i 60 zahtjeva za usluge PET/CT (pretrage koje se koriste uglavnom za lokalizaciju tumora, procjenu učinka provedene terapije).

Ortopedska pomagala

Kada je riječ o ortopedskim pomagalima, Zavod zdravstvenog osiguranja Zapadnohercegovačke županije je prošle godine zaprimio čak 3437 zahtjeva, dok je za produženje bolovanja zaprimljeno 1195 zahtjeva. Zanimljivo je spomenuti da je najveći broj zahtjeva za produženjem bolovanja bio u općini Široki Brijeg, skoro. Iz tabelarnog prikaza koji je izradio Zavod zdravstvenog osiguranja Zapadnohercegovačke županije tako je vidljivo da je u Širokom Brijegu bilo više od 450 zahtjeva za produženjem bolovanja, dok je u općini Ljubuški, primjerice, zaprimljeno nešto više od 250 zahtjeva, a u općinama Posušje i Grude po oko 200 zahtjeva.
Večernji list

Reactions

0 komentara:

Objavi komentar

Komentari koji sadrže uvredljive, klevetničke i diskriminirajuće sadržaje bit će uklonjeni.