Predstavljena knjiga o medijskom pravu u BiH i Hrvatskoj

"U ovom su djelu predstavljena prava medija, ali i prava ljudi koja mediji ne smiju prekršiti'', poručio je prof. dr. Iko Skoko na predstavljanju knjige "Medijsko pravo - sloboda izražavanja u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj" prof. dr. Ilije Muse, održanom na Filozofskom fakultetu.

Promovirana knjiga govori o ljudskim pravim i slobodama, međunarodnim dokumentima, pravnoj standardizaciji, društvenoj odgovornosti, cenzuri, govoru mržnje, pravu na privatnost, ugledu i časti i drugim temama.

O knjizi su govorili recezenti prof.dr. Zoran Tomić, prof.dr. Vesna Kazazić, prof.dr. Iko Skoko, akademik Josip Muselimović koji je ujedno i urednik knjige te nakladnik Slaven Pehar.

Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić u svojoj je recenziji iznio kako će knjiga metodičko-metodološkim pristupom olakšati razumijevanje sadržaja medijskog pojmovlja na korist nastavno-znanstvenog rada na visokoškolskoj i drugim edukacijskim razinama sukladno važećim propisima i programima. Za autora je rekao da je istaknuti znanstvenik, teoretičar i praktičar iz tog područja, pa se knjiga pored stručnih i praktičkih obilježja oblikuje i uzornom znanstvenom studioznošću kao i akademskim standardima.

Knjiga 'Medijsko pravo - sloboda izražavanja u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj' izvorno je znanstveno djelo, koje će služiti svim zainteresiranim skupinama koje bi htjele temeljitije proučiti i dublje pojmiti važnost i funkciju medija u suvremenom svijetu te upoznati pravnu teoriju, zakonodavstvo i sudbinu prakse u kontekstu europskih iskustava“, poručio je Tomić.

Prof.dr. Iko Skoko ukazao je na to da osim što živimo u svijetu medija, svi smo i sami na neki način mediji. "Sadržaj obrađen u ovom djelu je nešto o čemu bismo svi trebali biti informirani, a posebno oni koji se bave ovim poslom, a svrha bi medija trebala biti stvaranje zajedništva u društvu“, naveo je prof. Skoko.

"Knjiga se sastoji od predogovora, uvoda, 14 poglavlja, dva dodatka, literature, pojmovnika, kazala i bilješke o autoru, ukupnog opsega 615 stranica", kazala je prof. dr. Vesna Kazazić, istaknuvši kako je autor dao iznimno vrijedan znanstveni prinos upućen ciljanim skupinama i pojedincima.

Urednik knjige akademik Josip Muselimović rekao je kako je knjiga itekako aktualna, dodavši kako se radi o značajnom djelu za odvjetnike, suce, tužitelje i ukupnu javnost.

Prof. dr. Ilija Musa zahvalio je svima koji su mu pomogli u stvaranju ovog djela te je kazao kako je ono inicijalno namijenjeno studentima za svladavanje materije koja je obrađena u njemu. „Nadam se da ću barem djelomično kroz ovu knjigu studentima novinarstva i odnosa s javnošću osigurati prikladan edukacijski sadržaj kroz koji će imati priliku učiti temelje medijskog prava“, izjavio je autor.

Gabrijela Arapović / Treci.ba

Primjedbe