"MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO!"

ponedjeljak, 5. ožujka 2018.

Poziv za prijavu nekretnina u katastarskim općinama Šipovača, Veljaci I, Veljaci ll i Otok

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Šipovača, Veljaci I, Veljaci ll i Otok po novoj izmjeri da to svoje pravo prijave podneskom u dva primjerka zemljišno knjižnom uredu u Ljubuškom u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa na oglasnoj ploči Općinskog suda u Ljubuškom, "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku BiH" i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju u BiH.

Uz podnesak je nužno dostaviti dokaze na kojima temeljite svoje pravo na nekretninama. Osobe koje polažu pravo na nekretninama u navedenim katastarskim općinama mogu navedeni rok na osobni zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost pribaviti potrebne dokaze.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose jer se prijavom osigurava sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na vašim nekretninama, dobivanjem rješenja o upisu i provođenjem upisa tog prava u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi.

Stoga vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru "Projekt registracije nekretnina" će se provoditi bez naplate sudskih pristojbi.

Navedenu dokumentaciju i podneske potrebno je dostaviti isključivo u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u zemljišno knjižnom uredu Općinskog suda u Ljubuškom, na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu: Općinski sud u Ljubuškom Zemljišno knjižni ured Trg dr. Franje Tuđmana 288320 Ljubuški : Broj 063-0-SU-18-000 046

Federalna geodetska uprava

Radio Ljubuški

Reactions

0 komentara:

Objavi komentar

Komentari koji sadrže uvredljive, klevetničke i diskriminirajuće sadržaje bit će uklonjeni.