Privremeni izvodi iz Središnjeg biračkog popisa dostupni javnosti na uvid


Privremeni izvod iz Središnjeg biračkog popisa izlaže se na uvid javnosti u periodu od 120. do 90. dana prije dana održavanja izbora. Za Lokalne izbore 2024. godine koji će se održati 06.10.2024. godine, period izlaganja je od 08.06. do 08.07.2024. godine.

Privremeni izvod iz Središnjeg biračkog popisa izrađen je sa stanjem na dan raspisivanja izbora, tj. 08.05.2024. godine, po osnovnim izbornim jedinicama i biračkim mjestima sa prethodnih izbora. Izvod ne sadrži podatke o jedinstvenom matičnom broju i adresi birača.

Izborna povjerenstva dužna su izložiti privremene izvode iz Središnjeg biračkog popisa u propisanom roku u centru za birački popis, mjesnim zajednicama i drugim pogodnim mjestima utvrđenim planom izlaganja, kako bi birači mogli imati pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa te se opredijeliti za biračku opciju za raseljene osobe unutar BiH (općina, odnosno mjesto glasovanja i način glasovanja – osobno ili u odsustvu).

Središnje izborno povjerenstvo BiH poziva sve državljane BiH s biračkim pravom da izvrše uvid u privremene izvode, te da ukoliko utvrde potrebu za ispravkom i dopunom svojih podataka odmah kontaktiraju nadležni matični ured i centar za birački popis kako bi se izvršile potrebne ispravke ili dopune.

Također, pozivamo sve one koji imaju informaciju da se na izvodima nalaze imena osoba koja su umrla da o tome odmah obavijeste nadležni matični ured i centar za birački popis kako bi se pokrenule procedure upisa tih osoba u matičnu knjigu umrlih i kako bi se izvršilo brisanje podataka tih osoba sa biračkih popisa koji će se koristiti za potrebe provedbe Lokalnih izbora 2024. godine.

Svoje biračko pravo državljani BiH mogu provjeriti i na web stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH pod linkom „Da  li ste registrirani“:

https://www.izbori.ba/Default.aspx?Lang=4&CategoryID=510

Izlaganje privremenih izvoda iz Središnjeg biračkog popisa na uvid javnosti izuzetno je značajno u segmentu točnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta Središnjeg biračkog popisa.

SIP BiH

Objavi komentar

0 Primjedbe