STUDENTI POKREĆU REFORMU: Smatraju da treba smanjiti cijene semestra i spremni su prosvjedovati

96% studenata Sveučilišta u Mostaru smatra da treba smanjiti cijene semestra, njih 82% spremno sudjelovati na studentskim prosvjedima.

Udruženje Studentskih Reformista na Sveučilištu u Mostaru provelo je anketno istraživanje u okviru projekta iz kolegija „Politika i internet“. Studenti su se, između ostalog, izjašnjavali o svojoj spremnosti sudjelovanja na studentskim prosvjedima, cijenama semestra, te su ocjenjivali svoj fakultet, javljaju iz USR-a na svojoj web stranici.

Tako je na pitanje: „Bi li sudjelovali na studentskim prosvjedima s ciljem zaštite interesa studenata?“, 82% ispitanih odgovorilo potvrdno, dok na prosvjedima ne bi sudjelovalo 18% ispitanih studenata.

Čak 96% ispitanih studenata smatra da treba smanjiti cijene semestra na Sveučilištu u Mostaru, a da treba povećati broj studenata koji bi bili oslobođeni plaćanja semestra po raznim kriterijima njih 95%.

Na pitanje: „Čime ste najviše nezadovoljni na fakultetu?“ (uz mogućnost više odgovora), rezultati su pokazali da su najviše nezadovoljni cijenama studiranja (85%) i referadom (65%). Također, 53% ispitanih je nezadovoljno odnosom profesora prema studentima, a manjkom praktične nastave njih 42%.

Ispitani su imali priliku ocijeniti svoj fakultet ocjenama od 1 do 5. Čak 40% studenata dalo je ocjenu (2), dok je njih 6% dalo negativnu ocjenu fakultetu na kojem studiraju. 34% studenta tricom je ocijenilo fakultet, a njih 16% četvrticom. No, našla se tu i koja petica (4%), priopćeno je iz Udruženja Studentskih Reformista.

Primjedbe