...

[...]

...

[...]

...

[...]

...

[...]

...

[...]

ponedjeljak, 14. travnja 2014.

Najava: Misa zadušnica za ubijene Šipovčane Jakova i Marka Grbavca i ostale hrvatske vojnike u borbi za Aržano

Ove godine 28. svibnja navršava se sedamdeset godina od teškog zločina nad zarobljenim hrvatskim vojnicima u borbi za Aržano od strane partizana, a primiče se i Uskrsni ponedjeljak (21. travanj) kada se služi Misa zadušnica u župnoj crkvi Sv. Ivana Krstitelja u Dobranju (imotska općina Cista Provo) svake godine od 2001.

Zarobljeni hrvatski vojnici su bez suđenja pobijeni u selu Grab i ubačeni u jamu Pode, a ostaci njihovih tijela izvađeni su 1992. god. i preneseni su na splitsku patologiju gdje su bili smješteni sve do 2001. Zahvaljujući župniku don Lovri Žuljeviću – Mikasu i njegovom zalaganju, u Dobranju je napravljena zajednička grobnica gdje su 2001. na Uskrsni ponedeljak pokopani ostaci tijela 133 hrvatska vojnika izvađenih 1992. god. i od tada se svake godine na Uskrsni ponedeljak obilježava taj događaj. Sljedeće godine je postavljeno spomen-obilježje "Isus pod križem", rad akademskog kipara Josipa Bosnića iz Ciste Provo. Tu je najviše vojnika iz Imotske krajine, nešto iz Cetinjske krajine i jedan dio iz zapadnog dijela Zapadne Hercegovine. Iz ljubuške općine je 25 ubijenih toga dana, a samo iz Vitine četiri. Kako su ostaci dugo bili smješteni u splitskoj patologiji te je postojala bojazan od zaborava, don Lovro se zauzeo da se napravi zajednička grobnica u Dobranju gdje je bio župnik a i najviše je stradalih iz toga sela (11, a neki podaci govore 13).

Točan broj ubijenih u toj partizanskoj akciji kao i njhova imena nažalost još nemamo, različiti podaci navode različite brojke. I partizanska izvješća nisu decidna, navode „ubili preko 200“. U nekim podacima se navodi da su sedmorica pobjegla sa samog mjesta stratišta, jame Podi, i da su dvojica dali izjave u ustaškom logoru u Imotskom. Došlo se do imena 128, a kasnije je još pridodano imena sedmorice koji su vjerojatno stradali na drugim lokacijama. U svim tim popisima nema našeg vitinjana Grge Grbavca zvanog Mešić kao što ga nema ni u knjizi Florijana Borasa „Spomenica ljubuškim žrtvama“. U razgovoru s brojnim starijim osobama iz Vitine svi potvrđuju priču da je Grgo ubačen u jamu Podi i još dodaju da je uskočio u jamu, zgrabivši partizanku, skupa s njom prije nego su uspjeli reagirati partizani.

Povjesničarka Blanka Matković i Ivan Pažanin mag. iuris, proučavali su ovu tematiku u knjizi: "Zločini i teror u Dalmaciji 1943-1948. počinjeni od pripadnika NOV, JA, OZN-e i UDB-e", i navode sljedeće podatke:

Štab 3. brigade XX. divizije NOV Jugoslavije dostavlja 4.VI.1944.g. Štabu XX. divizije NOVJ operativno izvješće o akciji na Aržano (Imotski), dana 27./28. svibnja 1944.:
.......................................
U osvitak zore (26.V. o.a.) Bataljon koji je bio odredjen za garnizonsku službu i pretres svih komšiluka i terena na kom se je vodila borba i dalje je nailazio na manje grupice sa kojima je vodio borbu sve do 5,30 sati, poslije toga nastala je detaljna evakuacija zapljenjenog materijala a neke manje stvari evakuirali smo i za vrijeme same borbe.

Moral neprijatelja bio je vrlo dobar, to se može zaključiti što je neprijatelj vikao našima iz bunkera "veza, dodjite! Ajde napred" i kojekakve druge uzrečice, te po tome što se niti jedan neprijateljski vojnik nije predao, pa čak ni onda kad je garnizon bio likvidiran i uvidjevši da se nalaze u bezizlaznom položaju. Bilo je takvih primjera, da se nisu htjeli dati živi u ruke, nego su bježali i tako ih u trku likvidirali. Sve ovo govori da nisu ovo domobranci švabobranci, da su ovo već maskirane ustaše u domobranskoj odori. Sastav ovoga garnizona bio je većinom Hercegovci, Bosanci i okolica Imotskog poznati ustaše.

U ovoj borbi postignuti su postavljeni ciljevi i zadatci su izvršeni u potpunosti. U ovoj je borbi naša Brigada ubila preko 200 neprijateljskih vojnika, zarobili 130 od kojih su naknadno svi likvidirani, sem 4 za koje se ustanovilo da nisu ustaše i da mogu ostati u redovima NOVJ. Sve ove koje smo likvidirali iz njihovog saslušanja doznajemo da su učestvovali u više akcija protiv NOV, a i u poznatoj akciji na Kamešnicu i u svim ispadima pokazali su se kao "koljači i najgori palikuće". Više od njih narod ih je lično poznavao kada su palili i ubijali po Kamešnici i tražili su osvetu.

Medju ubijenim neprijateljskim vojnicima ubijena su dva oficira ustaška, 1 domobranski i 1 njemački. Zarobljena su dva oficira domobranska i 1 podoficir.(st.291)
.........................................
Za takva „junačka“ djela dijeljena su i odlikovanja

Pogledajmo izvješće Štaba XX. Divizije br. 1050 od 13.VI.1944. Štabu VIII. Korpusa NOVJ o napadu na Aržano i prijedlozima za odlikovanja pripadnika III. dalmatinske brigade koji su se naročito istaknuli u toj operaciji:
........................
5. – Predlažemo za pohvalu:
Komandanta III brigade majora Ivana Vulina i političkog komesara brigade Matu Bilobrka za pravilno rukovodjenje akcije na Aržano. Cijelu III brigadu za postignute uspjehe u akciji na Aržano.
................
Komandira čete Vladojević Franu, Šimundžiju Ivana, vodnika Perića Juku, komesara čete Plosnića Antu, pomoćnika komesara čete Šušnjaru Ivana, borce: Vladojević Antu i Pivčević Tomu, p.poručnika Štrbca Jovu i vodnika Munjevrana Josu, svi iz III brigade koji su se istakli, za hrabro i uporno navaljivanje na ustaško uporište Aržano, kao i pravilno rukovodjenje svojim jedinicama. Naročito se je istakao u borbama kod Aržana komesar I čete I bataljona III brigade Čabo Marko, koji je u ovoj akciji sam istrijebio 13 neprijateljskih vojnika. (isti dokument st.295)

SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU!

Politkomesar  Komandant
p.pukovnik     p.pukovnik
Edo Santini,    s.r. Mile Uzelac, s.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imena Ljubušaka stradalih na Aržanu svibnja 1944. god.

Šipovača: Jakov Grbavac, Marko Grbavac.
Vitina: Marijan Brkić (Križan i Kate Kolak), Stojan Brkić (Križan i Kate Kolak), Ante Boras (Lovre i Joze Tolj), Grgo Grbavac - Mešić (Ivana i Mare Barbarić).
Proboj: Markan Čuvalo.
Grabovnik: Mate Mišetić, Nikola Mišetić.
Klobuk: Ante Herceg, Ivan Skoko.
Grab: Vlado Grbavac, Pero Markotić, Pavo Mihaljević, Stjepan Mihaljević.
Vašarovići: Mijo Matijašević, Srećko Šiljeg, Stanko Vukojević.
Vojnići: Nikola Čuljak, Nikola Čuljak Anđelkić.
Greda: Ivan Tolj.
Radišići: Marijan Tomić.
Lisice: Ivan Bilić.
Crveni Grm: Mate Petrušić.
Bijača: Ante Ćuže.

Bilo bi lijepo da na ovu sedamdesetu obljetnicu, nas bude što više na Uskrsni ponedjeljak u Dobranju, nije daleko, do Ciste Velike 75 km i onda desno još 4 km do Dobranja.

Najava: 4. malonogometni turnir "Sv. Paškal, Vitina 2014."

MZ Vitina najavljuje početak 4. malonogometnog turnira "Sv. Paškal, Vitina 2014“. Turnir će se održati u razdoblju od 28. travnja do 17. svibnja 2014. godine na igralištu MZ Vitina – “Bililu”.

Propozicije turnira:
- kup sistem – repasaž (svaka ekipa ima osigurane najmanje 2. utakmice)
- futsal pravila (4. lopta, 4+1, akumulirani prekršaji)
- večernji termini pod reflektorima
- utakmice 2 x 20 min, utakmice repasaža 2 x 15 min
- maksimalni broj igrača 10 + 2
- najmanja godište za nastupanje na turniru – 1997. godište (napunjenih 16 godina života) 
- uplata/kotizacija po ekipi iznosi 200 KM


Nagrade:
• 1. Mjesto – 3500 KM + pehar
• 2. Mjesto – 1000 KM + pehar
• 3. Mjesto – 500 KM + pehar
• 4. Mjesto – Pehar + nagrada od organizatora 

Pehari:
• Najbolji igrač turnira
• Najbolji strijelac turnira
• Najbolji golman turnira

Prijave za turnir se primaju od 14.04. i traju do 24.04. kada će se održati izvlačenje parova, a o izvlačenju će ekipe biti pravodobno obaviještene.

Prijave se mogu izvršiti na kontakt broj 063/386 – 799 (Dejan Rašić)
Možete nas pronaći i na facebook stranici: Malonogometni/futsal turnir "Sv. Paškal, Vitina 2014"_Općina Ljubuški

Organizacija/voditelji turnira:
Branko Zadro
Dejan Rašić

Organizator turnira: Mjesna zajednica Vitina (MZ Vitina)

Generalni sponzori: Općina Ljubuški i Županija Zapadnohercegovačka

Za gledatelje i sudionike malonogometnog turnira organizatori su pripremili bezbroj popratnih sadržaja (za završnicu turnira: bogata tombola (preko 30 nagrada, a prihod od iste će ići za siromašne obitelji sa područja MZ Vitina, glazba uživo na sami dan završnice, a tu je i neizostavno jelo i piće tokom svih večeri natjecanja)

Sve se sprema/pegla za novi/istinski/još bolji "4. Malonogometni turnir Sv. Paškal, Vitina 2014."! Vi svojim sudjelovanjem i prisustvom budite dio spektakla, za najjači malonogometni turnir u svom 4. izdanju!

VITINA I "BILILO" VAS OČEKUJU!!!

Organizatori 4. malonogometnog turnira "Sv. Paškal, Vitina 2014."

nedjelja, 13. travnja 2014.

Počinje vađenje krumpira u Šipovači

Od kada je proizvodnje krumpira u Šipovači i Vojnićima, poljodjelci ne pamte da se mladi krumpir počeo vaditi sredinom travnja. No, kako su ovogodišnje vremenske prilike bile pogodne, po prvi puta vađenje krumpira počinje upravo ovih dana.

Naime, početak ovogodišnje sezone "krumpirmanije" otvara ponajveći šipovački "krumpiraš" Mijo Bebek "Strašni", koji s vađenjem krumpira kreće u ponedjeljak. "U sljedećih desetak dana planiram iskopati nekoliko tona krumpira kojeg sam posadio ¨prve ture¨. Radi se o vrlo ranoj sorti krumpira koju sam počeo saditi tek ove godine i s kojom sam zasad oduševljen. Vremenske prilike su pogodovale da krumpir vadim mnogo ranije nego što sam planirao." - kazao je Mijo.

Na upit o prodaji ovog neuobičajno ranog krumpira, Mijo je rekao kako s time nema nikakvih problema i kako su prve količine namjenjene za Bosnu. "Zbog naše države i onih koji vode poljoprivrednike, nismo u mogučnosti izvesti krumpir u EU, prepušteni smo sami sebi. Došao sam do zaključka da, ako mislim imalo zaraditi, moram ¨uraniti¨ sa plasmanom svog proizvoda na tržište. Sve što iskopam sljedećih dana ide za Bosnu." - zaključio je.

Njegova najava početka vađenja krumpira je sve iznenadila, a najviše poljodjelce Vojnića koji su do sada uvijek prvi počinjali s "krumpirmanijom". Čuvši Mijinu najavu, nekolicina njih je pohitala na njive da provjere da li je vrijeme za vađenje i njihovih krumpira, no, kako "otprpaše", tako i "zaprpaše".

Veliki tjedan i Vazmeno trodnevlje u našoj župi

CVJETNICA
U Nedjelju muke Gospodnje ili Cvjetnicu, započinje Veliki tjedan. Vrhunac Velikog tjedna je Vazmeno trodnevlje, koje započinje večernjom misom na Veliki četvrtak, nastavlja se slavljem Kristove muke i smrti na Veliki petak te kulminira u Vazmenom bdjenju u noći između Velike subote i nedjelje Uskrsnuća.
Bogoslužje Vazmenog trodnevlja središte je cijele liturgijske godine. Ta tri dana sažetak su cjelokupne kršćanske simbolike, stoga bi svi vjernici trebali rado sudjelovati u toj trodnevnoj proslavi Kristova vazmenog otajstva.

VELIKI ČETVRTAK
Biskup toga dana prije podne, okružen svećenicima iz cijele biskupije, u katedralnoj crkvi predslavi "Misu posvete ulja" na kojoj blagoslivlja ulje za bolesničko pomazanje te posvećuje ulje za krizmu.
"Misom Večere Gospodnje" slavi se spomen Isusove posljednje večere i započinje Vazmeno trodnevlje.

VELIKI PETAK
Na ovaj dan Crkva ne slavi euharistiju, već se vjernici okupljaju na obrede koji se sastoje od tri glavna dijela: službe riječi, klanjanja križu i pričesti dan ranije posvećenim i pohranjenim euharistijskim kruhom.
Obredi Velikog petka počinju znakovitom šutnjom. Nema ulazne pjesme.

VELIKA SUBOTA
Velika subota, kao dan početka u grobu od najstarijih vremena nije imala nikakva bogoslužja. Tek je sa spuštanjem mraka počinjalo Vazmeno bdjenje. Još krajem 4. st. to je bdjenje trajalo čitavu noć, tako da na sam dan Uskrsa nije bilo nikakve druge liturgije. Danas je to slavlje Božje riječi i molitve koja svoj vrhunac doseže u euharistiji.

Raspored svetih misa:
Veliki četvrtak - 19:00 sati
Veliki petak - 19:00 sati
Velika subota - 20:00 sati
USKRS - 9:30 sati (Dole) ; 11:00 sati (župna crkva) ; 14:30 sati (Kašče)

subota, 12. travnja 2014.

Klobučani i Vojnićani vodonatopnim kanalom šalju smeće u Šipovaču i Veljake

Vodonatopni kanal Klobuk-Vojnići-Šipovača-Veljaci u zadnje vrijeme pojedincima služi za bacanje smeća kojem su krajnja točka donji dio Šipovače ili pak Veljaci.

Zbog mnoštva plutajućeg otpada koje svakodnevno pristiže u Veljake, ogorčenim mještanima ovog sela je "prikipjelo" te su poručili Šipovčanima kako će "minirati kanal" kojim im, kako su rekli, Šipovčani umjesto vode šalju smeće.

Na njihove optužbe mještani Šipovače su odgovorili da je istina da velike količine smeća svakodnevno pristižu u Veljake, ali da im smeće šalju mještani Vojnića.

Čuvši optužbe Šipovčana, Vojnićani su rekli kako oni nemaju nikakve veze sa otpadom koji odlazi u Veljake, te da i sami imaju problema zbog Klobučana koji im svakodnevno šalju svoje smeće.

Kako bi donekle utvrdili tko je krivac za plutajući otpad, uputili smo se do jedine rešetke na kanalu dugom preko 10 km, a koja se nalazi u Vojnićima uz samu granicu sa Šipovačom.

Velike količina smeća uz rešetku koje dolaze iz smjera Vojnića u Šipovaču su nas uvjerile da mještanima Veljaka nisu krivi Šipovčani, nego upravo oni koji su ispred rešetke kroz koju ponekad plutaju i životinje. Nakon toga, pojedini mještani Vojnića su ipak kazali kako je glavno polazište plutajućeg otpada onaj dio kanala preko kojeg vodi put na groblje Gračine u istočnom dijelu sela, ali i da ponekad kanalom pristiže smeće iz Klobuka.

Ovom prilikom mještani Veljaka i Šipovače mole svoje susjede Vojnićane i Klobučane da prestanu sa ovakvom vrstom transporta smeća na opće dobro svih stanovnika ovog dijela općine.


četvrtak, 10. travnja 2014.

Na današnji dan proglašena Nezavisna Država Hrvatska

Na današnji dan 1941. godine, Slavko Kvaternik je proglasio Nezavisnu Državu Hrvatsku.
Proglašenje je emitirano putem radija.
Kvaternikov proglas: "Hrvatski narode! Božja providnost i volja našeg saveznika, te mukotrpna višestoljetna borba hrvatskog naroda i velika požrtvovnost našeg Poglavnika dr. Ante Pavelića, te ustaškog pokreta u zemlji i inozemstvu odredili su da danas pred dan uskrsnuća Božjeg sina uskrsne i naša Nezavisna Država Hrvatska. Pozivam sve Hrvate, u kojem god mjestu oni bili, a naročito sve časnike, podčasnike i
momčad cjelokupne oružane snage i javne sigurnosti, da drže najveći red i da svi smjesta prijave zapovjedništvu oružane snage u Zagrebu mjesto gdje se nalaze, te da cijela oružana snaga smjesta položi zakletvu vjernosti Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i njenom poglavniku. Cjelokupnu vlast i zapovjedništvo cjelokupne oružane snage preuzeo sam danas kao opunomoćenik poglavnika.
Bog i Hrvati! Za dom spremni!"

Priznanje NDH od strane Njemačke i Italije uslijedilo je 15. travnja, a iskazano je u brzojavima koje su Hitler i Mussolini uputili Paveliću. U svom brzojavu Hitler kaže: "Za mene je posve osobita radost i zadovoljstvo, što Vam mogu izjaviti da Njemački Reich priznaje Nezavisnu Državu Hrvatsku u času kada je hrvatski narod našao svoju dugo željenu slobodu kroz pobjedonosno prodiranje četa sila Osovine".
Mussolini pak navodi: "S najvećim zadovoljstvom pozdravljam novu Hrvatsku, koja je sebi danas izvojštila dugo željenu slobodu, kada su sile Osovine uništile umjetno stvorenu Jugoslaviju".

Formiranje prve vlade NDH označilo je početak ustrojavanja nove vlasti i unutarnjeg organiziranja države. Vlada je bila sastavljena od istaknutih prvaka ustaškog pokreta, od kojih je dio pripadao domovinskoj skupini, a dio ustaškoj emigraciji. Na čelu vlade kao njen predsjednik bio je Poglavnik Ante Pavelić.
Početkom 1945. godine NDH počinje slabjeti, a njeni protivnici sve više napreduju prema Zagrebu. Vlada NDH je raspuštena te je napustila Zagreb 4. svibnja. Pavelić se, prešavši austrijsku granicu 8. svibnja, također dao u povlačenje. Hrvatske oružane snage u povlačenju engleski vojni predstavnici su prisilili na polaganje oružja i predaju Jugoslavenskoj armiji 15. svibnja 1945. u Bleiburgu.
Nakon toga počinje Križni put zarobljenih vojnika i civila. Dogodila su se mnoga masovna smaknuća, no i danas je neutvrđen konačan broj žrtava.

Sretan vam dan Nezavisne Države Hrvatske.


srijeda, 9. travnja 2014.

Šest medalja za Šipovčane u Rami

Protekloga je vikenda u Rami održano 3. kolo Karate lige Hercegovine u organizaciji Karate kluba "Empi". Ovo kolo lige podržalo je 18 klubova iz Hercegovine sa više od 400 natjecatelja.

I ovaj put Šipovčani koji nastupaju za Karate klub Ljubuški i Karate klub Klobuk bili su ponajbolji osvojivši 6 odličja:

zlatna medalja:
- Jakov Bebek (Karate klub Ljubuški)
- Mladen Vukojević (Karate klub Ljubuški)
srebrna medalja:
- Filip Bebek (Karate klub Ljubuški)
- Robert Čuljak (Karate klub Klobuk)

brončana medalja:
- Grgo Tolić (Karate klub Ljubuški)
- Branka Bebek (Karate klub Klobuk)

Posebno zanimljivo bilo je finale u kategoriji +50 kg u kojem su se sastali Mladen Vukojević i Robert Čuljak, a u kojem je Vukojević pobjedio rezultatom 2:0.

Pored odličja koje su osvojili Šipovčani za Karate klub Ljubuški koji je nastupio sa 14 natjecatelja osvojivši ukupno 9 medalja i ostali natjecatelji ovog kluba bili su uspješni:

zlatna medalja:
- Anamarija Boras
- Elena Boras

srebrna medalja:
- Franjo Miletić
- Daniel Bebek

brončana medalje:
- Iva Grbavac

Zapažen nastup su imali : Abraham Miloš, Toni Anić, Ivan Petrušić, Marijeta Miletić i Antonio Krasić.

utorak, 8. travnja 2014.

Ukoliko Vlada ZHŽ ne isplati poticaje do 25. travnja poljoprivrednici ŽZH kreću u prosvjede

Ukoliko Vlada ZHŽ ne prihvati prijedlog Udruge poljodjelaca Županije Zapadnohercegovačke do 11. travnja , te im ne isplati poticaje za poljoprivrednu proizvodnju od 15. do 25. travnja poljodjelci će 26.travnja krenuti u prosvjede protiv vlade. 

Tako je odlučeno na izvanrednoj skupštini Udruge, koja je održana u ponedjeljak večer u Gradskoj vijećnici u Ljubuškom, i na kojoj je bila samo jedna točka dnevnog reda – isplata poticaja poljoprivrednim proizvođačima iz županijskog proračuna. Kako se moglo čuti na skupštini županijska vlada je poljoprivrednicima već trebala isplatiti te poticaje, ali zbog nedostatka novca u proračunu ta isplata je više puta odgađana. 

Vlada je pripremila novi program za isplatu poticaja, koji je na sjednici pokušao prezentirati savjetnik županijskog ministra gospodarstva Mario Karamatić

Međutim, Karamatić je u pola svoga izlaganja prekinut povicima nezadovoljnih poljoprivrednika tako da nije stigao prijedlog iznijeti do kraja. Uglavnom, prema vladinom prijedlogu poljoprivrednicima bi poticaji bili isplaćeni u ratama do kraja devetog mjeseca. 

Nakon toga uslijedila je burna i ružna rasprava koja se na kraju stišala tako da je ipak utvrđen spomenuti prijedlog koji će biti dostavljen vladi. 

Skupština je usvojila i zaključak da se oni poljoprivrednici koji se ne odazovu na prosvjede, ukoliko do njih dođe isključe iz udruge. 

ponedjeljak, 7. travnja 2014.

Studenti Teološko-katehetskog instituta posjetili župu Šipovača-Vojnići

U nedjelju 6. travnja 2014. Mješoviti zbor studenata Teološko-katehetskog instituta iz Mostara Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Sarajevu pod vodstvom prof. don Nike Luburića gostovao je u župi Šipovača–Vojnići. Pjevače je s njihovim profesorom i voditeljem zbora pozvao i ugostio župnik župe Šipovača–Vojnići mr. don Jozo Čirko, koji je ujedno i profesor biblijskih znanosti na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru.

Pjevači studentskog zbora toga su prelijepog proljetnog dana u župnoj crkvi pjevali na pučkoj misi u 11 sati koju je slavio župnik don Jozo, a propovijedao don Niko. Župna crkva bila je dupkom puna, jer je župnik prethodne nedjelje obavijestio sve župljane o dolasku i nastupu zbora studenata. Pjevači su tijekom mise, uz misu „De Angelis“, izvodili višeglasne crkvene skladbe, ali i poznate pučke korizmene popijevke pa je nazočni puk mogao lako sudjelovati svojim pjevanjem. Kod pjevanja pučkih popjevaka izgledalo je kao da je cijela Crkva zapravo jedan veliki zbor, što u hercegovačkim župama nije neuobičajeno. Kada se pjevaju pučke crkvene pjesme, posebice hercegovačkog žanra, tada u većini župa pjeva cijela Crkva.

Nakon mise pjevači zbora, pod vodstvom prof. Luburića, priredili su kratki koncert. Svojim nastupom dodatno su razveselili prisutne vjernike na što im oni nisu ostali dužni. Na kraju završne skladbe ispratili su raspjevane goste zasluženim pljeskom.

Nastup u župi Šipovača–Vojnići pjevačima Mješovitog zbora studenata Teološko-katehetskog instituta iz Mostara i njihovom voditelju ostat će zasigurno u prelijepom sjećanju zahvaljujući gostoprimljivom župniku don Jozi i njegovim župljanima.

Župa Šipovača–Vojnići osnovana je 1939. god. Broji oko 950 vjernika. Prošle godine u župi je rođeno 9, a umrlo 20 župljana. Nažalost, prema ovoj statistici, župa nâglo umire, jer mladi odlaze u obližnje gradove i u susjednu Hrvatsku tražiti posao i bolji život. Vjerujemo da će se taj trend iseljavanja postupno zaustavljati. Tako razmišlja i župnik don Jozo sa svojim suradnicima.

nedjelja, 6. travnja 2014.

Uskrsna ispovijed u našoj župi

Uskrsna ispovijed u župi Šipovača-Vojnići počinje u ponedjeljak, 7. travnja ispovijedom starih i bolesnih. Ispovijed đaka i odraslih je u četvrtak, 10. travnja.

RASPORED ISPOVIJEDI STARIH I BOLESNIH
Ponedjeljak, 7. travnja:
- 9:00 - Banja i Mala Šipovača

Utorak, 8. travnja:
- 9:00 - Velika Šipovača
- 14:00 - Starački dom "Grubišić"

Četvrtak, 10. travnja:
- 9:00 - Vojnići (od mosta do Ive Ćutuk)

Petak, 11. travnja:
 - 9:00 - Vojnići (od Mirka Ćutuka) i Vodice

Ponedjeljak, 14. travnja:
- 9:00 - Dole
- 15:00 - Greda: sv. ispovijed i misa

RASPORED ISPOVIJEDI ĐAKA I ODRASLIH
Četvrtak, 10. travnja:
- 17:00 - župna crkva (đaci)
- 18:00 - Dole
- 19:00 - župna crkva (odrasli)