...

[...]

...

[...]

...

[...]

...

[...]

...

[...]

petak, 3. srpnja 2015.

JAVNI OGLAS za prijem kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke

Na temelju članka 49. Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 8/07, 16/07, 13/08 i 17/08) Povjerenstvo za izbor raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke

I
(Broj slobodnih radnih mjesta)
1. za čin policajca:
Uprava policije u sjedištu – 6
Policijska uprava Grude – 6
Policijska uprava – Ljubuški 6
Policijska uprava – Posušje – 6
Policijska uprava – Široki Brijeg 6
2. za čin mlađeg inspektora
Uprava policije u sjedištu – 1
Policijska uprava Grude – 1
Policijska uprava – Ljubuški 1
Policijska uprava – Posušje – 1
Policijska uprava – Široki Brijeg 1

II
(Opći i posebni uvjeti)
Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete predviđene Zakonom o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke broj:02-1-160/12-4 od 19.06.2012. godine.
Opći uvjeti su:
a) državljanstvo Bosne i Hercegovine;
b) životna dob između 18 i 27 godina za početni čin policajac i do 35 godina za početni čin mlađi inspektor;
c) najmanje IV stupanj školske spreme za čin policajca a najmanje VI stupanj stručne spreme odnosno najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja za čin mlađeg inspektora;
d) liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca kao dokaz o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za rad;
e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat stegovne mjere;
f) da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa sukladno kaznenom zakonodavstvu;
g) da nije optužen od Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom.
Posebni uvjeti su:
a) položen vozački “b” kategorije i
b) da zadovoljava sigurnosne kriterije potrebne za obavljanje poslova policijskog službenika.

III
(Dokumentacija, rok i mjesto prijavljivanja)
Uz prijavu na Javni oglas, koja treba sadržavati životopis, adresu i kontakt telefon, kandidat je dužan priložiti ovjerenu kopiju osobne iskaznice i sljedeće dokaze:
a) Uvjerenje o državljanstvu (na novom obrascu);
b) Izvod iz matične knjige rođenih (na novom obrascu);
c) dokaz o završenom najmanje IV stupnju školske spreme za čin policajca a najmanje VI stupnju stručne spreme odnosno najmanje prvom ciklusu visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja za čin mlađeg inspektora;
d) liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca;
e) Izjava kandidata da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat stegovne mjere, ovjerena od strane nadležnog tijela;
f) uvjerenje suda o nevođenju kaznenog postupka ne starije od tri mjeseca ;
g) Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavka 1. Ustava BiH, ovjerena od strane nadležnog tijela;
h) ovjereni preslik vozačke dozvole.
Potrebni dokumenti-dokazi o ispunjenosti općih i posebnih uvjeta Javnog oglasa predaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Rok za predaju prijava na Javni oglas je 30 dana od dana posljednje objave u dnevnim novinama.
.
Prijavu na Javni oglas sa neophodnom dokumentacijom dostaviti isključivo preporučeno putem pošte na adresu:
Ministarstvo unutarnjih poslova ŽZH
Ul. Kralja Zvonimira br. 1
88320 Ljubuški
s naznakom Prijava na Javni oglas za prijem kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije, koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Napomena:
a) Prije donošenja odluke o izboru kandidata, predloženi kandidati biti će predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stupnja “POVJERLJIVO”, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podatka (“Službeni glasnik BiH” broj: 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih propisa donosenih na temelju navedenog Zakona. Kandidati za koje se utvrdi postojanje sigurnosne smetnje biti će isključeni iz daljnje procedure odabira.
b) Umjesto kandidata koji su isključeni iz dalje procedure odabira predložiti će se sljedeći kandidati sa liste koji te uvjete ispunjavaju, uzimajući u obzir i druge uvjete koji su navedeni u ovom oglasu.

IV
(Vrste testova koje kandidati polažu)
Odabir kandidata za kadete Ministarstva unutarnjih poslova ŽZH vršiti će se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke i Pravilnikom o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 7/08 i 15/15). Samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete i koji su podnijeli svu potrebnu dokumentaciju , imaju pravo pristupa testiranju, koje se sastoji od:
a) test općeg znanja, uključujući pismeni rad;
b) test tjelesne sposobnosti;
c) liječnički pregled;
d) psihološki pregled, uključujući test i razgovor;
e) intervju.

V
(Trajanje obuke)
Obuka za čin policajca traje 12 mjeseci, a za čin mlađeg inspektora 6 mjeseci.
Kadet koji je upisan na obuku a koji samovoljno napusti obuku ili bude isključen s obuke svojom krivnjom nadoknadit će troškove obuke.

VI
(Trajanje probnog rada)
Po uspješnom okončanju temeljne obuke ravnatelj policije postavlja kadete na radno mjesto policajca ili mlađeg inspektora uz obvezu probnog rada koji traje 12 mjeseci.
Javni oglas će biti objavljen na internet stranici MUP-a ŽZH.
Pravilnik o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke se takođe može naći na stranici MUP-a ŽZH.
POVJERENSTVO ZA IZBOR

srijeda, 1. srpnja 2015.

Poljoprivrednici dijele hranu: Bolje pokloniti nego prodati u bescijenje

Poljoprivrednici s područja Federacije BiH pozvali su građane Sarajeva da sutra, 2. srpnja, dođu ispred zgrade Federalnog ministarstva financija gdje će biti izvršena podjela poljoprivrednih proizvoda.
Podjela će se vršiti u 11:55 sati, kao simbolična poruka vlastima da je za poljoprivredu došlo "pet do 12", a poljoprivrednici će pokloniti onoliko koliko budu mogli i koliko imaju, javlja Klix.ba.

"Podjela se vrši kao izraz nezadovoljstva poljoprivrednika maćehinskim odnosom vlasti prema nama", rekao je Avdo Muslimović, predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja FBiH.

Poljoprivrednici nisu dobili poticaje mjesecima, a dug za 2014. i 2015. godinu premašuje 50 milijuna KM. Također, vlasti u FBiH odobrile su odgodu plaćanja na šest do devet mjeseci kupcima proizvoda, što dodatno otežava situaciju poljoprivrednicima.

Prema istraživanjima KULT-a, izdvajanja za privredu u 2014. godini pala su za 19,5 posto u odnosu na 2013. godinu, iako je najviše izdvojeno za poljoprivredu. Također, prema Muslimovićevim riječima, ministrica financija Jelka Miličević najavila je da će poljoprivrednici biti svrstani u kategoriju budžeta u kojoj se nalaze penzioneri, te da poticaje neće dobiti jer nema tranše MMF-a.

"Treba se zapitati zašto je neko protiv proizvodnje hrane u BiH", rekao je ranije Muslimović.

Podsjetimo, ovo nije prva ovakva akcija poljoprivrednika. Prvu akciju organizirali su 2005. godine kada su predstavnici Udruženja poljoprivrednika BiH danima protestovati ispred zgrade Vijeća ministara i razapeli šatorsko naselje. U 2009. godini podijelili su četiri tone povrća zbog suspenzije Zakona o zaštiti domaće proizvodnje. U 2013. godini svoje proizvode su poklonili korisnicima javnih kuhinja.

Na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH održanoj početkom lipnja ove godine razmatrana je strategija razvoja poljoprivrednog sektora za period od 2015. do 2019. godine, koju je predložila Vlada FBiH, a koja garantuje da neće biti ukidanja poticaja, te da će biti snažno ulaganje u ruralni razvoj koji će vremenom postati sam sebi oslonac.

"Novi pristup koji nudi ova strategija zasniva se na snažnom rastu ulaganja u mjere ruralnog razvoja, koje primarno čini podrška investicijama u novu tehnologiju proizvodnje i doradu, tako da ove mjere na kraju implementacije strategije postaju dominantan stub poljoprivredne politike", rekao je tada Pejo Janjić iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Da bi strategija bila usvojena moraju je odobriti oba doma Parlamenta FBiH, piše Klix.ba.

utorak, 30. lipnja 2015.

Popis listi i kandidata za izbore u Vrgorcu

Gradsko izborno povjerenstvo Vrgorca objavilo je zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Vrgorca, kao i prihvaćene pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova/članiva Gradskog vijeća Grada Vrgorca koji će biti održani 12. srpnja.
Birači će birati između tri kandidata za načelnika i šest listi za Gradsko vijeće.

Ovaj put i Šipovača ima svog "čovika". Goran Vegar, Šipovčanin po majci, kandidat je liste  HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS za Gradsko vijeće Grada Vrgorca.

Pogledajte spisak svih listi i kandidata.

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA VRGORCA

1. Kandidat: RADE BOBANAC
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Zamjenica kandidata: IVANA VUJČIĆ
2. Kandidat: RUDOLF GRLJUŠIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
Zamjenik kandidata: ZDRAVKO PRIMORAC
3. Kandidat: ANTE PRANIĆ, mag. ing.aedif.
KANDIDAT GRUPE BIRAČA
Zamjenik kandidata: LJUBOMIR ERCEG, dr. med.dent.

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VRGORCA

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: LJUBOMIR ERCEG, dr. med.dent.

Kandidatkinje/kandidati:
1. LJUBOMIR ERCEG, dr. med.dent.; HRVAT; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 50; rođ. 13.12.1980; OIB: 58225422206; M
2. IVAN FRANIĆ; HRVAT; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 40; rođ. 25.10.1979; OIB: 92848935249; M
3. ANTE PRANIĆ, mag. ing.aedif,; HRVAT; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 3; rođ. 06.12.1987; OIB: 47849740448; M
4. IVAN GRBAVAC, mag.educ.inf.et techn.; HRVAT; VRGORAC, ULICA MARKA MARULIĆA 4; rođ. 04.09.1986; OIB: 01338772311; M
5. MILAN VUKOSAV; HRVAT; DUSINA, DUSINA 72; rođ. 26.12.1983; OIB: 13374286893; M
6. mr. IVAN ŠARIĆ; HRVAT; VRGORAC, HRVATSKIH VELIKANA 2; rođ. 15.04.1973; OIB: 15906839430; M
7. MARKO JELAVIĆ, dipl. ing.inf.; HRVAT; PODPROLOG, PODPROLOG 34; rođ. 11.11.1965; OIB: 56896608134; M
8. MILE HERCEG, dipl. ing.građ.; HRVAT; VRGORAC, ULICA MARKA MARULIĆA 6; rođ. 14.07.1985; OIB: 10694692364; M
9. MARKO GRLJUŠIĆ, bacc. ing.aedif.; HRVAT; BANJA, BANJA 31; rođ. 21.11.1987; OIB: 06828256321; M
10. ŽELJANA DIVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, VUKOVARSKA 7; rođ. 29.05.1972; OIB: 32438567304; Ž
11. IVICA TAMBUROVIĆ, bacc.ing.el.; HRVAT; ZAVOJANE, ZAVOJANE 210; rođ. 11.09.1986; OIB: 35268062180; M
12. DARIO GAŠPAR; HRVAT; UMČANI, UMČANI 88; rođ. 14.07.1981; OIB: 62272277960; M
13. KRISTINA JELAVIĆ, mag.paed.; HRVATICA; VRGORAC, DOMOBRANSKA 19; rođ. 24.04.1988; OIB: 54648171253; Ž
14. MIRKO VUKOSAV; HRVAT; DUSINA, DUSINA 55; rođ. 18.07.1994; OIB: 72761274611; M
15. MIRKO VUKOVIĆ, bacc.ing.aedif.; HRVAT; PRAPATNICE, PRAPATNICE 26; rođ. 24.08.1989; OIB: 88751992021; M

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
Nositeljica liste: NADA JELAVIĆ, dr. med.

Kandidatkinje/kandidati:
1. NADA JELAVIĆ, dr. med.; HRVATICA; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 18; rođ. 06.07.1956; OIB: 96512736634; Ž
2. VEDRAN VUKOSAV; HRVAT; DUSINA, DUSINA 59; rođ. 02.04.1963; OIB: 88416651707; M
3. ŽELJKO BOROVAC; HRVAT; VRGORAC, ULICA POD MATOKITOM 9; rođ. 02.09.1960; OIB: 60109318703; M
4. ANTE MIHALJEVIĆ; HRVAT; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 9; rođ. 17.01.1984; OIB: 76025386884; M
5. GORAN JELAVIĆ; HRVAT; PODPROLOG, PODPROLOG 38/B ; rođ. 08.12.1970; OIB: 71866513025; M
6. DUŠKO MARTINAC; HRVAT; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 35; rođ. 13.01.1987; OIB: 96372535501; M
7. ANTE FRANIĆ; HRVAT; VINA, VINA 28; rođ. 24.08.1952; OIB: 12604462962; M
8. NIKŠA ROSO; HRVAT; VRGORAC, DOMOBRANSKA 6; rođ. 02.10.1966; OIB: 89877135790; M
9. ANTE BEUS; HRVAT; STILJA, STILJA 14; rođ. 13.10.1987; OIB: 93394442505; M
10. KATARINA BARBIR; HRVATICA; DRAŽEVITIĆI, DRAŽEVITIĆI 59; rođ. 02.11.1991; OIB: 41777971791; Ž
11. ANTE RADIĆ; HRVAT; KOTEZI, KOTEZI 67; rođ. 12.10.1984; OIB: 61656488022; M
12. ŽELJKO ANČIĆ; HRVAT; ZAVOJANE, ZAVOJANE 105; rođ. 01.03.1962; OIB: 31101067967; M
13. MARKO KALAJŽIĆ; HRVAT; DUSINA, DUSINA 37; rođ. 13.11.1995; OIB: 64478186718; M
14. MATE VUJČIĆ; HRVAT; ORAH, ORAH 40; rođ. 10.12.1989; OIB: 89898676841; M
15. ANTE MARKOTIĆ; HRVAT; VRGORAC, HRVATSKIH VELIKANA 28; rođ. 02.10.1981; OIB: 17450352371; M

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: ROMAN TOLJ

Kandidatkinje/kandidati:
1. ROMAN TOLJ; HRVAT; VRGORAC, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2; rođ. 17.02.1982; OIB: 17285778920; M
2. GORAN VEGAR; HRVAT; VRGORAC, HERCEGOVAČKA 17; rođ. 24.01.1982; OIB: 43744647303; M
3. MARIJA GAŠPAR; HRVATICA; VRGORAC, PČELINJAK II 6; rođ. 09.01.1988; OIB: 26611721322; Ž
4. ANTE JELAVIĆ; HRVAT; VRGORAC, HRVATSKIH VELIKANA 64; rođ. 07.08.1982; OIB: 45865206031; M
5. ANTE JUKIĆ; HRVAT; RAVČA, RAVČA 4; rođ. 09.04.1982; OIB: 97069092272; M
6. PETAR GOVORKO; HRVAT; PODPROLOG, PODPROLOG 80/A ; rođ. 18.08.1971; OIB: 40766172353; M
7. ANTE NOSIĆ; HRVAT; VRGORAC, FRA IVANA ROŽIĆA 12; rođ. 13.12.1991; OIB: 56903242734; M
8. NENAD UJDUR; HRVAT; PRAPATNICE, PRAPATNICE 57; rođ. 08.09.1975; OIB: 33030075018; M
9. GORAN TANČICA; HRVAT; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 5; rođ. 24.09.1983; OIB: 59430081812; M
10. PERICA MARTINAC; HRVAT; VRGORAC, MATICE HRVATSKE 1; rođ. 13.07.1982; OIB: 22128826073; M
11. IVAN STANKOVIĆ; HRVAT; KOTEZI, KOTEZI 1; rođ. 21.12.1981; OIB: 52481862899; M
12. MARIJANA ŽIVKOVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, DOMOBRANSKA 16; rođ. 23.01.1973; OIB: 09825772501; Ž
13. MATKO VUKOVIĆ; HRVAT; PRAPATNICE, PRAPATNICE 28/A ; rođ. 25.09.1971; OIB: 64196099419; M
14. JOSIP PUŠIĆ; HRVAT; VRGORAC, ZAGREBAČKA 3; rođ. 14.01.1962; OIB: 40294276551; M
15. ANTE ERCEG; HRVAT; VRGORAC, HRVATSKIH VELIKANA 57; rođ. 23.01.1990; OIB: 25841964333; M

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
Nositelj liste: DENIS ĆULAV

Kandidatkinje/kandidati:
1. DENIS ĆULAV; HRVAT; VRGORAC, DOMOBRANSKA 15; rođ. 21.12.1978; OIB: 10870398071; M
2. SRĐAN MIHALJEVIĆ; HRVAT; DUSINA, DUSINA 31; rođ. 08.03.1977; OIB: 30759150564; M
3. VIKTOR ŽIVKOVIĆ; HRVAT; VRGORAC, POD GLAVICOM 10; rođ. 04.01.1982; OIB: 52355637927; M
4. IVAN RAOS; HRVAT; VRGORAC, FRA IVANA ROŽIĆA 5; rođ. 25.07.1979; OIB: 34947243503; M
5. DANIJEL MIHALJEVIĆ; HRVAT; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 41; rođ. 23.02.1981; OIB: 57081623658; M
6. DANIJELA GRBAVAC; HRVATICA; VRGORAC, FRA IVANA ROŽIĆA 6; rođ. 20.09.1980; OIB: 57806878608; Ž
7. ŽELJKO RAKUŠIĆ; HRVAT; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 81; rođ. 17.09.1955; OIB: 58255241485; M
8. SLAVOLJUB GOVORKO; HRVAT; ORAH, ORAH 29; rođ. 01.10.1963; OIB: 52516496359; M
9. TOMISLAV DODIG; HRVAT; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 10; rođ. 18.03.1965; OIB: 66599198441; M
10. INES ŽIVKOVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, POD GLAVICOM 10; rođ. 30.05.1984; OIB: 29189734316; Ž
11. DRAGANA ĆULAV; HRVATICA; VRGORAC, DOMOBRANSKA 15; rođ. 24.09.1987; OIB: 81859810448; Ž
12. NEDO JELAVIĆ; HRVAT; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 4; rođ. 10.02.1978; OIB: 86088532548; M
13. LJUBICA ĆULAV; HRVATICA; VRGORAC, DOMOBRANSKA 15; rođ. 02.09.1954; OIB: 49133094177; Ž
14. ZVONKO HRDELJA; HRVAT; VRGORAC, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1; rođ. 15.07.1961; OIB: 70884748940; M
15. IVAN ĆULAV; HRVAT; VRGORAC, DOMOBRANSKA 15; rođ. 24.09.1953; OIB: 62851596583; M

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Nositelj liste: SREĆKO PERVAN

Kandidatkinje/kandidati:
1. SREĆKO PERVAN; HRVAT; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 13; rođ. 28.11.1948; OIB: 79820284295; M
2. DANICA KVESIĆ; HRVATICA; ORAH, ORAH 65; rođ. 08.12.1948; OIB: 95557760226; Ž
3. TIHO VEGAR; HRVAT; PRAPATNICE, PRAPATNICE 55; rođ. 15.10.1962; OIB: 56320280395; M
4. TIHOMIR ANČIĆ; HRVAT; ZAVOJANE, ZAVOJANE 91; rođ. 15.09.1949; OIB: 71331971826; M
5. PETAR ERCEG; HRVAT; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 105; rođ. 16.06.1952; OIB: 95841423528; M
6. MIROSLAV TOLIĆ; HRVAT; VRGORAC, DOMOBRANSKA 9; rođ. 24.01.1960; OIB: 45894548300; M
7. LJUBO MIHALJEVIĆ; HRVAT; DUSINA, DUSINA 31; rođ. 16.09.1949; OIB: 95449157001; M
8. JOZE DIVIĆ; HRVAT; STILJA, STILJA 104; rođ. 15.09.1966; OIB: 16539375507; M
9. GOJISLAV ERCEG; HRVAT; RAŠĆANE, RAŠĆANE 67; rođ. 22.02.1955; OIB: 89968959269; M
10. MATKO GRANIĆ; HRVAT; BANJA, BANJA 66; rođ. 21.01.1949; OIB: 10471588695; M
11. ZORICA DUJMOVIĆ; SRPKINJA; VRGORAC, PUT PLANE 19; rođ. 10.05.1969; OIB: 28798280423; Ž
12. TAJANA VUKOSAV; HRVATICA; DUSINA, DUSINA 108; rođ. 08.02.1984; OIB: 54574034025; Ž
13. NJEŽICA CVJETKOVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 23; rođ. 09.07.1939; OIB: 63709204522; Ž
14. DARINKA JELAVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, HRVATSKIH VELIKANA 64; rođ. 20.02.1946; OIB: 66898700098; Ž
15. MARKICA ČOVIĆ; HRVAT; KOKORIĆI, KOKORIĆI 21; rođ. 20.10.1958; OIB: 54796756344; M

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositelj liste: RADE BOBANAC

Kandidatkinje/kandidati:
1. RADE BOBANAC; HRVAT; VRGORAC, VUKOVARSKA 35; rođ. 07.12.1978; OIB: 38096506456; M
2. IVANA VUJČIĆ; HRVATICA; DUGE NJIVE, DUGE NJIVE 34; rođ. 15.11.1980; OIB: 25360946437; Ž
3. MIA ŠALINOVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, ULICA KARDINALA ALOJZIJA STEPI 4; rođ. 19.02.1988; OIB: 39729850651; Ž
4. SLOBODAN VUJICA; HRVAT; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 11; rođ. 26.04.1986; OIB: 04045502441; M
5. ANĐELA JELAVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, PČELINJAK III 4; rođ. 14.02.1989; OIB: 55690822402; Ž
6. ŽELJAN BARBIR; HRVAT; DRAŽEVITIĆI, DRAŽEVITIĆI 2; rođ. 13.04.1990; OIB: 14480345132; M
7. ROBERT REŠETAR; HRVAT; ORAH, ORAH 74; rođ. 07.11.1973; OIB: 23065325075; M
8. STANKA BAŠIĆ; HRVATICA; VRGORAC, ULICA LIPANJSKIH ŽRTAVA 3; rođ. 04.09.1975; OIB: 49462060770; Ž
9. OZREN GAŠPAR; HRVAT; UMČANI, UMČANI 84/A ; rođ. 08.09.1970; OIB: 88551989677; M
10. TVRTKO JELAVIĆ; HRVAT; VRGORAC, A.K.MIOŠIĆA 2; rođ. 22.04.1973; OIB: 84304204072; M
11. DAVOR BARBIR; HRVAT; DRAŽEVITIĆI, DRAŽEVITIĆI 67; rođ. 02.08.1966; OIB: 99674915286; M
12. PAVAO RADONIĆ; HRVAT; BANJA, BANJA 10; rođ. 10.12.1963; OIB: 20469960125; M
13. SNJEŽANA RADIĆ; HRVATICA; KOTEZI, KOTEZI 38/B ; rođ. 20.07.1977; OIB: 12537567732; Ž
14. MARIO FRANIĆ; HRVAT; VINA, VINA 1/B ; rođ. 08.02.1986; OIB: 53150306729; M
15. MARKO JELAVIĆ; HRVAT; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 9; rođ. 18.10.1978; OIB: 29162908993; M

Šiljeg: "12 MNL MZ općine Ljubuški 2015." starta najkasnije 10.srpnja

Slijedeći tjedan, najkasnije 10.srpnja, trebala bi krenuti 12.Unitrade MNL MZ općine Ljubuški, te 5.izdanje Lige MZ za igrače do 16.godina starosti.

U „starijem“ uzrastu očekuje se dvadesetak ekipa, kao i prošlih godina, a dobar odaziv očekuje i u Ligi do 16.godina.

Treba napomenuti da pravo nastupa u ovoj Ligi imaju igrači rođeni poslije 1.srpnja 1999.godine, te dvojica igrača u ekipi koji su rođeni i prije 1.srpnja 1999.godine.

O ovom natjecanju razgovarali smo s voditeljem Liga MZ Nikicom Šiljegom.

Audio zapis poslušajte OVDJE

Stanovništvo uz granicu Plenkoviću: S vrićom kumpira moramo kružit 30 kilometara

Više od sto mještana Podprologa i Velikog Prologa s hrvatske strane granice, te njihovih susjeda, prijatelja, rodbine iz hercegovačkog Prologa okupilo se na malograničnim prijelazima Podprolog-Prolog, te Veliki Prolog-Prolog kako bi HDZ-ova europarlamentarca Andreja Plenkovića upoznali s problemima prelaska granice i prijevoza roba od kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju.

Plenković je, inače, stigao u Vrgorac kako bi dao podršku dipl. ing. Rudolfu Grljušiću, mladom HDZ-ovu kandidatu za gradonačelnika, na prijevremenim lokalnim izborima zakazanim za 12. srpnja.

HDZ-ov zastupnik je tom prigodom otišao na teren i iz prve ruke se upoznao s gorućim problemima pograničnog stanovništva, kojima se život u posljednje vrijeme okrenuo naopako. Velika većina mještana Podprologa ima plodnu zemlju, vinograde… s hercegovačke strane, i sad muku muče kako prebaciti ljetinu s dvjesto metara udaljene njive s druge strane granice do svoje kuće.

Moraju putovati na granični prijelaz Bijaču s robom i praviti krug od trideset kilometara ili pokušati dovesti voće i povrće s njive kroz polje, ali u strahu da im policija napiše kazne za nezakoniti prijelaz granice, ilegalan prijevoz robe…

Kazne do 15.000 kuna

Može se tu skupiti kazni skoro do 15.000 kuna, i to samo zato što sa svoje njive do kuće dovezu svoj krumpir, grožđe, rajčice, luk... Pogranično stanovništvo zatražilo je od europarlamentarca Plenkovića da se zauzme kod hrvatskih institucija, Vlade i Ministarstva vanjskih i europskih poslova, te u Bruxellesu za hitno rješavanje ovog problema.

- Ovo nije normalno, ljudi žive u strahu kako će dovest krumpir, kupus… s njive do kuće. Mora se hitno pronaći neko rješenje, zar nije apsurd da zbog dvjesto, tristo metara moramo kružiti skoro trideset kilometara. Tražimo samo da se to zakonski sve pokrije kako ni mi, a ni policajci ne bi imali probleme. Gledajte, ako nam napišu kazne za ilegalne prijelaze zato što idemo po svoju ljetinu s druge strane granice, to stoji u policijskom terminalu, a kad krenemo na granicu prema Sloveniji, Austriji ili bilo gdje, “ubace“ nas u provjeru, a tamo stoji - ilegalan prijelaz granice. Zbog toga smo odmah pod povećalom i slijedi nam detaljan pretres, nemaju oni pojma da smo išli na svoju njivu i tako “zaradili“ tu kaznu. To su ogromni problemi. Pored toga, ovaj malogranični prijelaz u Podprologu radi od 6 do 22 sata. Možda bi bilo dobro da se prekategorizira - objasnio je Goran Jelavić probleme zastupniku Plenkoviću.

Nekoliko starijih gospođa dobacilo je kako ih država tjera da idu na socijalu.

‘Ubit’ će nas Schengen

- Morat ćemo napuštati svoja plodna imanja s hercegovačke strane, jer nećemo moć prevest iglicu kad Schengen dođe ili ćemo morat putovat trideset kilometara okolo, a onda “slama pojede konja“ - istaknule su vrijedne starice.

Ljudi su okružili zastupnika Plenkovića i objašnjavali mu svoje probleme.

- Ova dva sela su stoljećima prijateljski i rodbinski vezani, a sad smo zbog ove granice postali potpuno izolirani, kao geto. Što će nam dobra cesta, što će nam išta kad više nema slobodnog protoka ljudi i robe? - kazao je Ivan Herceg Schulz iz hercegovačkog Prologa.

Brojna djeca iz hercegovačkih sela Prologa i Crvenog Grma idu u Vrgorac u osnovnu i srednju školu, no zbog problema s propusnicama počeli su odustajati od obrazovanja u Hrvatskoj.

- Mislim da 51 učenik iz Prologa i Crvenog Grma ide u Vrgorac u školu. No, prošle školske godine nije upisan ni jedan novi učenik zbog problema s vađenjem propusnica, a mislim da neće ni sljedeće godine. Naša djeca idu u Vrgorac u školu jer su u Hercegovini non-stop štrajkovi, prosvjetni radnici su nezadovoljni primanjima i statusom, jer stvari nisu uređene kako trebaju biti. Ma, ne znam tko je izmislio te propusnice, je li postoji osobna karta, jesu li policajci pismeni i znaju li čitat? - kaže Stipe Nosić iz hercegovačkog Prologa.

Mještani Velikog Prologa i susjednog Prologa još su u goroj situaciji, jer je prijelaz između ta dva mjesta praktički zatvoren, nekoliko ljudi ima propusnice s obje strane granice te prelaze granicu podižući sami sebi graničnu rampu.

- Ova cesta bila je poveznica za vrijeme Napoleona, tu vam je prolazila “Sarajka“, autobus koji je išao iz Sarajeva preko Velikog Prologa do Splita, a sad nitko ne smije proći jer je netko odlučio zatvorit ovaj prijelaz. Nas nekoliko koji imamo propusnice idemo na vlastitu odgovornost, sami sebi podižemo graničnu rampu. Nedavno me zamalo nije poklopila i mogao sam stradati - veli Mate Jelavić iz Velikog Prologa.

Mate Primorac / Slobodna Dalmacija

subota, 27. lipnja 2015.

TKO ĆE OSVOJITI LIGU: BANJA U RASULU, MALA ŠIPOVAČA POSUSTAJE, VELIKA ŠIPOVAČA SPREMNO ČEKA NATJECANJE

Liga mladih Šipovače sve je bliža. Premda je to natjecanje mlađeg uzrasta, tu se ogleda sav rivalitet zaselaka Šipovače. Tako već dugi niz godina, subote i nedjelje, veliki dio Šipovčana provodi na igralištu Luke bodreći svoj tim.

Navijači su tu svih dobnih kategorija „od 7 do 77“, a često su u navijanju najžešće seoske žene, baš kao na nekim stadionima u Turskoj. Navijanje se u većini utakmica odviju uz neizostavne trube i vuvuzele te poneki bubanj, onako kao što to rade raspjevani i razigrani navijači diljem Afrike. Za taj ugođaj obično se pobrinu mlađi navijači.

U utakmicama završnice, koje odlučuju o konačnom plasmanu, ponekad bude napetije na Lukama nego li na nekim ratnim bojištima diljem svijeta. Tu se iskažu oni nešto stariji navijači kojima sa njihovih 40-50 godina za tren srce počne jače kucati i „proradi“ vrela južnjačka krv miješana sa potocima pive. Tada oni postani najvrsniji nogometni stručnjaci, izbornici koji znaju koji igrač treba igrati, a koji grijati klupu. Tada bolje sude i od sudaca i žele biti glasniji od tabora protivničkih navijača. Ako nešto od sveg navedenog ne bude tako, prekid utakmice je zagarantiran, a ni šaketanje uz uzvik „U BOJ, U BOJ ZA ZASELAK SVOJ“ nije im strano. Dakako, sve to bude u navijačkome duhu koji daje posebnu draž i štimung ovome natjecanju.

Ali bez svega toga mogla bi ostati ovogodišnja liga zbog lošeg stanja u nekim ekipama. Krenimo redom u kratku analizu sva četiri tima.

MALA ŠIPOVAČA – branitelj naslova i višestruki pobjednik ovog natjecanja izgleda da polako posustaje. Stariji igrači gube volju za igrom, njihov nastup je upitan, a mlađi sami teško da mogu obraniti titulu. U prilog tome ide i činjenica da momčad ove godine još uvijek ne zna ime trenera jer se njihov trener, u nogometnim kuloarima Šipovače i okolice poznat kao „tiki-taka“, još uvijek nećka oko vođenja tima, valjda svjestan da je titulu samo s mladim igračima gotovo nemoguće obraniti.

BANJA – ovaj tim svake godine u Ligu ulazi s velikim ambicijama i redovito razočaraju svoje navijače. Nekad davno prvaci, a sada nikako da osvoje titulu otkako se igra ligaški sistem natjecanja, iako pojedinačnom kvalitetom, snagom i iskustvom su uvjerljivo najjači. Ove godine popularni „crveni“ su u rasulu i pravo će čudo biti ako u utakmicama budu gubili manje od 6-7 razlike. Priča se da su tim odlučila napustiti čak petorica najboljih i najiskusnijih i tako ostaviti mlađe snage na cjedilu.

Ovaj tim je zadnjih dana postao „šprdnja sela“. Naime, čuvši da većina iskusnijih Banjara neće igrati za svoj zaselak, u redovima Male i Velike Šipovače zaključili su da ti igrači oplakuju nedavne promjene u vodstvu mjesne zajednice pa je tako ta teorija postala općeprihvaćena u selu. Mještani Banje se apsolutno ne slažu s time nego su uvjerenja da je njihovim igračima dozlogrdilo nizati katastrofalne rezultate i da se boje nove sramote iako je starijima ovo posljednja prilika da podignu trofej i tako na najbolji način zaključe svoje višegodišnje nastupe u Ligi.

VELIKA ŠIPOVAČA – mladi i neiskusni „plavci“ godinama muku muče sa nedostatkom iskusnih igrača, ali i godinama postižu dobre rezultate pa su tako postali miljenici publike. Uz iskusnog trenera i još dva pojačanja ovaj tim bi mogao biti apsolutni hit nadolazećeg natjecanja. I ne samo to, imaju realne šanse postati i prvaci jer su jedini tim koji u svojim redovima nema turbulencija i odustajanja igrača kao ostali.

VOJNIĆI – imaju par odličnih pojedinaca ali već 2-3 sezone rezultat izostaje. Ovome timu je najveća mana nejedinstvo cijelog sela, veliko rivalstvo istoka i zapada,a samim time i mladih igrača koji bi se zajedno, kada bi igrali oni najbolji, mogli „prošetati“ natjecanjem i uzeti titulu. Ipak, izgleda da će i ove godine njihov dobar rezultat izostati...

Pozdrav od Šipovačkog OKA SOKOLOVA
Preuzeto sa facebook grupe: MLM "ŠIPOVAČA"

"Što je kuća bez pivca i psa?"

U vrijeme mog odrastanja na selu djeca su bila stalno okružena životinjama. Sva zemlja oko sela je bila obrađena, štale su bile pune. U svakom domaćinstvu: konj, krava, magarac, ovce, koze, kokoši,patke, zečevi, prasci, pasi, mačke…

U to vrijeme je selo imalo "miris po selu".

Ovce, koze, konji su se vodili na „pašu“. Konja sam posebno volio... Čovjek u konju nalazi snagu bez surovosti, ljepotu bez sujete i prijatelja bez interesa.
Mislim da sam naučio jahati prije polaska u školu (s pet-šest godina), u tome sam uživao i danas se toga tako rado (sa sjetom) sjetim.

I svašta nešto se ja sjećam, a sve me nekako malo i rastuži. Šteta da ova naša djeca ne mogu doživjeti selo kakvo je nekad bilo i kakvog ga pamti naša generacija. Hvala bogu da nije bilo idealno, ali ne da mi se sjećati onog lošijega dijela.

U selu je bilo i dosta djece… Već u „moje vrijeme“ mala seoska škola bila je zatvorena, ali su djeca autobusom išla u školu u susjedna mjesta.

Živjelo se za utakmice nedjeljom, na našem "velebnom" stadionu „Rašeljka“. „Rašeljka“ je za nas bila nešto kao "Wembley" ili "Park Prinčeva"... "Stari" protiv "mladih", Donje Kašče protiv Gornjeg Kašča, pa zajedno protiv Stilja…

Najveće posljedice ostavila je migracija šezdesetih i sedamdesetih godina 20. stoljeća. Kaščani, kao i ljudi iz drugih naših krajeva, krenuli su na rad u Zapadnu Europu, najviše u Njemačku.

Iako su se zahvaljujući zaradama tih migranata-gastarbeitera u to vrijeme napravile nove kuće, a neki od njih su se i vratili pod stare dane, njihovi potomci su se ipak mahom odselili u neke druge krajeve.

Većinom su odselili u Hrvatsku, najprije prilikom samog školovanja, a kasnije u potrazi za poslom.

U današnje vrijeme nema više ni konja, ni krave, ni magarca… Tek poneki pas, mačka, koza, ovca, kokoš i pivac… Ipak dobro je dok su tu pivac i pas.

Što ljudi kažu, jeb.š kuću bez pivca i psa. Naime, pivac je je... ljubavnik, a pas zaštitnik, a to su karakteristike do kojih drži svaki patrijarhat.

Ip-talic / Kašče

petak, 26. lipnja 2015.

Traži se rodbina Ivana Hercega

U bolnici u Zadru nalazi se IVAN HERCEG (rođen 1940.) nakon što mu je pozlilo na Pagu (Novalja).

Ivan je profesor zemljopisa u mirovini, živio i radio u Garešnici blizu Kutine.

Kako njegovo zdravstveno stanje nije dobro, traži se njegova rodbina u Hercegovini. Nema podataka o mjestu rođenja. Poznato je samo da Ivan nema obitelji, ali ima brata u Hercegovini (po prezimenu, moguće Šipovača ili Prolog).
 
Na priloženoj fotografiji iz 70-ih u Garešnici nalazi se nastavnik Ivan Herceg za kojeg pretpostavljamo da je Ivan čiju rodbinu tražimo.
 
Ako netko poznaje Hercega ili mu zna za rodbinu neka se javi putem maila ili putem facebooka u inbox.

HERCEG-BOSNA: Domovina koju još uvijek čekamo

Svaki put kad idem prelazim granicu, u meni je neki čudan osjećaj. Ne mogu ga baš točno opisati, jer moja domovina je ovdje… Ali nema je. Otišla je ona još prije dvadesetak godina.
 
Mnogi su tvrdili da će ona vratiti, da je samo pitanje vremena, ali nje još uvijek nema. Ipak, ona još uvijek živi u našim srcima. Iskreno, ne pamtim datume, predsjednike, ministre, vijeća, pojedine bitke, generale. Nisam od onih što do smrti stoje uz pojedine ljude u prošlosti i veličaju njihove pobjede, a njihove loše strane ne spominju. Ja sam rođen taman pred završetak rata, i nisam ni vidio ‘našu’ domovinu. Ja sam je vidio samo u pričama svoga oca, strica, prijatelja iz sela, bivših vojnika.
Autor: Nikola Vranjković / Posušje.net

Na televiziji je nema, jer nekome očito smeta svaki njezin spomen. U Hrvatskoj rijetko koga i zanima ta tema, pogotovo u Zagrebu. Primjerice, dok sam bio srednjoškolac, imali smo predavanje o vojnicima zagrebačkih postrojba koji su djelovali u ratu. I na sav glas vikali su o pobjedničkim pothvatima Hrvatske vojske oko Knina, sve dok na kraju nisam postavio pitanje: ‘A što je sa vojnicima HVO-a i žrtvama HR-HB ?’ Nakon tišine od nekoliko sekundi, nisam dobio jasan odgovor nego više određenu količinu dernjave i nejasnih povika. Vjerojatno sam dirnuo u osinjak. Ali tako to uvijek biva sa svime što ima predznak Herceg-Bosna. U manjim krugovima to nije tako, jer istinski branitelji rade govore o njoj, što sam se uvjerio više puta. Ali čim malo odete dalje, sudariti će te se sa zidom koji su postavili ljudi koji nisu vrijedni spomena. Ljudi koji radi zbog svojih privatnih interesa opasno ljuljaju temelje hrvatske države.


Nisam pobornik raspada Bosne i Hercegovine. Doduše, na papiru ona je dobro postavljena i fino zamišljena, i kad bi tako funkcionirala, ne bih se žalio. Ali u praksi, svatko zna koliko je teška situacija u našem ‘kokošinjcu’. Lopov je profesionalno zanimanje, ljudi se hrane nacionalizmom, i vječitim prebacivanjem krivnje na drugog ‘komšiju’. Neotkrivene masovne grobnice, likvidacije bez dokaza, bogataši koji su jučer bili nitko i ništa, danas su biznismeni na visokim položajima… Sve je to BiH. Država koja za jedan korak naprijed ide dva koraka nazad. Jednostavno, takav je mentalitet našeg prostora i bez prave podjele duboko u temelju, nema pravog puta.
Podjela BiH na švicarski ili belgijski način, ili podjela na tri neovisne države jedini je način da se postigne mir i napredak ovog prostora ka boljoj budućnosti.

Herceg-Bosna kao država, ili kao entitet BiH jedino je rješenje opstanka Hrvata BiH. Majka Hrvatska sve manje pokazuje zanimanje za svoju kćer. Svakim danom sve više mladih ide prema Njemačkoj, a prošlost odlazi sve dublje u zaborav, noseći sa sobom našu domovinu. Hoćemo li je ikada opet dočekati, tko zna. Posavina, Srednja Bosna, Hercegovina, svi oni dišu jednako, u nadi da će se jednog dana opet zavijoriti svima poznata zastava. Zastava koja neće predstavljati podjele, nego simbol mira i boljeg života sa našim susjedima, kojima također želim sve najbolje u životu. Zaboravimo prošlost, podvucimo crte, pružimo ruke.

Krajnje je vrijeme da krenemo naprijed, i da nam djeca već u startu ne budu osuđena prema Njemačkoj ili Austriji. Dvadeset i kusur godina u BiH nismo se pomakli sa mrtve točke. To je već dovoljan znak da su promjene prijeko potrebne svima, i da nešto ne štima u formuli. Škotska je rekla ne, Katalonija će uskoro na izbore. Nadajmo se da ćemo i mi uskoro dobiti priliku za izbore i vratiti našu staru-novu domovinu, kakva god bila. Domovinu koji još uvijek čekamo.

četvrtak, 25. lipnja 2015.

PROGLAS GRAĐANSTVU OPĆINE LJUBUŠKI

Pred nadolazeće izbore koji će se održati u Vrgorcu glavna tema su, pogađate, Hercegovci s prebivalištem u Tinovu gradu i njihov (ne)izlazak na izbore. Mnogi "domaći" Vrgorčani drže da im hercegovački "Vrgorčani na papiru" biraju "njihove" predstavnike vlasti pa su na tu temu Vrgoračke novine uputile "PROGLAS GRAĐANSTVU OPĆINE LJUBUŠKI" kojeg prenosimo u cijelosti:

PROGLAS GRAĐANSTVU OPĆINE LJUBUŠKI

Poštovani građani Ljubuškog i ljubuške općine, po Vrgorcu se naveliko priča kako se opet, po tko zna koji put, po Hercegovini mobiliziraju građani Ljubuškog, lažni birači Vrgorca, za glasovanje na lokalnim izborima u Vrgorcu.

Kada političari već nisu kadri ili ne žele riješiti problem, onda se moramo angažirati mi građani. Kao udruga građana i istaknuti akteri društvenog života Vrgorca možemo samo apelirati na sve građane Ljubuškog koji su bili prisiljeni prijaviti prebivalište na području Vrgorca zbog radnog mjesta, školovanja ili zdravstvene skrbi i drugih prava hrvatskog državljanstva, da na dan izbora ne dolaze na biračka mjesta diljem Vrgorske krajine i molimo ih da ne sudjeluju u biranju gradonačelnika i Gradskog vijeća Vrgorca.

Razni lovci u mutnom će opravdati glasovanje Ljubušaka na izborima za gradonačelnika Vrgorca, dat će mu legalnost i legitimnost, ali što se tiče Vrgorčana, to glasovanje nije samo prvorazredni politički skandal i nešto što bi bilo nelegalno kada bi Hrvatska i BiH bile pravne države, već takvo ponašanje pokazuje i apsolutni bezobrazluk i nedostatak kućnog odgoja onih koji sudjeluju u organizaciji takve rabote.

Zato vas molimo da ne glasujete na lokalnim izborima u Vrgorcu jer time samo podižete tenzije Vrgorčana prema vama, a to nije potrebno, niti je dobro ni za jednu stranu. Oduprite se zahtjevima i pozivima raznoraznih političkih lovaca u mutnom. Njihova demagogija služi samo za njihovu korist, a za Vas i Vašu djecu ih nije ni najmanje briga. Kao što ih nije briga ni za Vrgorčane i njihovu djecu, već isključivo za javne sinekure i fotelje. Uostalom, nemamo vam što o tome detaljnije govoriti, imate i vi iste takve u svojoj općini.

Vrgorac i Ljubuški su stoljećima okrenuti jedan prema drugome i dobri susjedi možemo biti samo ako se jedni drugima ne budemo petljali u lokalnu politiku i funkcioniranje lokalne samouprave. Vrgorčani ne biraju ljubuškog načelnika, pa nije ni na Ljubušacima da biraju vrgorskog gradonačelnika.

Vjerujemo u Vaš razum.

ZA bratski Vrgorac i Ljubuški!

Vrgoračke novine, 24. lipnja 2015. godine