Prekidi u isporuci električne energije u Šipovači i okolici

JP „Elektroprivreda HZ HB“ - Distribucija električne energije - DP Jug - Pogon Grude - Poslovnica "Elektro-Ljubuški", obavještava potrošače da će zbog planiranih radova na DV 10 kV Proboj doći do prekida u isporuci električne energije 6. svibnja (četvrtak) u vremenu od 9.00 do 14.00 sati u mjestima: Plantaža, G. i D. Radišići, G. i D. Proboj, Vitina-Kula, Lipno i Gradska.

Također, isti dan u vremenu od 9.30 do 11.00 sati zbog planiranih radova doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestima: Veljaci-Bradvice, Podbrdo, Šipovača, Vojnići, Dole i Greda.

Primjedbe