"MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO!"

subota, 6. svibnja 2017.

Valentina Grbavac kandidatkinja za gradonačelnicu Vrgorca

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Vrgorca objavilo je u petak 5. svibnja liste pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Vrgorca i pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća na izborima 21. svibnja. Na izborima će se natjecati ukupno tri gradonačelnička kandidata: Nikolina Andačić (HDZ-HSLS), Valentina Grbavac (HSP AS) i Ante Pranić (NLM), te pet listi za Gradsko vijeće: HDZ-HSLS, HSP AS, HSU, NLM i SDP-HNS.

Ispod slijede sve liste:
- ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA VRGORCA
1. Kandidatkinja: NIKOLINA ANDAČIĆ, dipl. oec.
Zamjenik kandidatkinje: NIKŠA ROSO, med.teh.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
2. Kandidatkinja: VALENTINA GRBAVAC
Zamjenik kandidatkinje: SLOBODAN ROGLIĆ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
3. Kandidat: ANTE PRANIĆ
Zamjenik kandidata: MILE HERCEG
NEZAVISNA LISTA MLADIH - NLM
---
- PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VRGORCA

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
Nositelj liste: DRAGO MIHALJEVIĆ, prof.
Kandidatkinje/kandidati:
1. DRAGO MIHALJEVIĆ, prof.; HRVAT; VRGORAC, HRVATSKIH ISELJENIKA 6; rođ. 13.06.1979; OIB: 08622607432; M
2. LUKA KALAJŽIĆ; HRVAT; DUSINA, DUSINA 52; rođ. 19.09.1993; OIB: 25826214049; M
3. GORAN JELAVIĆ; HRVAT; PODPROLOG, PODPROLOG 38/B; rođ. 08.12.1970; OIB: 71866513025; M
4. NADA JELAVIĆ; HRVATICA; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 18; rođ. 06.07.1956; OIB: 96512736634; Ž
5. ZDRAVKO PRIMORAC; HRVAT; VRGORAC, PČELINJAK II 5; rođ. 20.01.1962; OIB: 75361596078; M
6. VEDRAN HRSTIĆ; HRVAT; VRGORAC, TRG STJEPANA RADIĆA 3; rođ. 28.08.1987; OIB: 86879229000; M
7. RUDOLF GRLJUŠIĆ; HRVAT; BANJA, BANJA 31; rođ. 23.08.1986; OIB: 21718205355; M
8. SANDRA MARINOVIĆ; HRVATICA; DUSINA, DUSINA 135; rođ. 27.06.1978; OIB: 25951502836; Ž
9. SRĐAN FRANIĆ; HRVAT; VINA, VINA 23; rođ. 16.02.1975; OIB: 27118694006; M
10. PETAR PANDŽIĆ; HRVAT; VRGORAC, ULICA KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 7; rođ. 17.03.1992; OIB: 98700968027; M
11. ANTONIO RADONIĆ; HRVAT; VRGORAC, DOMOBRANSKA 68; rođ. 02.10.1995; OIB: 93558311536; M
12. MATE VUJČIĆ; HRVAT; ORAH, ORAH 40; rođ. 10.12.1989; OIB: 89898676841; M
13. NENO KUREVIJA; HRVAT; VRGORAC, PUT PLANE 7; rođ. 28.04.1988; OIB: 92615044549; M
14. MILENA JELAŠ; HRVATICA; ZAVOJANE, ZAVOJANE 126; rođ. 10.08.1989; OIB: 55473156183; Ž
15. JURICA GRANIĆ; HRVAT; VRGORAC, ULICA POD MATOKITOM 16; rođ. 13.11.1988; OIB: 96695962807; M

2. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
Nositelj liste: SLOBODAN ROGLIĆ
Kandidatkinje/kandidati:
1. SLOBODAN ROGLIĆ; HRVAT; DUSINA, DUSINA 22; rođ. 03.11.1957; OIB: 64752180513; M
2. IVO ERCEG; HRVAT; RAŠĆANE, RAŠĆANE 44; rođ. 30.03.1966; OIB: 97854390993; M
3. TIHOMIR RAKUŠIĆ; HRVAT; DUSINA, DUSINA 96; rođ. 04.09.1978; OIB: 89477689920; M
4. MARIJA RABOTEG; HRVATICA; ORAH, ORAH 77; rođ. 01.09.1996; OIB: 00922925028; Ž
5. BORIS VUKOSAV; HRVAT; DUSINA, DUSINA 79; rođ. 08.04.1968; OIB: 00071171098; M
6. PAULA ROGLIĆ; HRVATICA; DUSINA, DUSINA 12; rođ. 09.06.1996; OIB: 96767443373; Ž
7. ZORAN ERCEG; HRVAT; VELIKI PROLOG, V. PROLOG-MILOŠIĆI 111; rođ. 19.07.1996; OIB: 37716268778; M
8. ANTONIA GRBAVAC; HRVATICA; VRGORAC, VUKOVARSKA 22; rođ. 27.09.1998; OIB: 10291643183; Ž
9. ANTE VUKOJEVIĆ; HRVAT; VRGORAC, DOMOBRANSKA 34; rođ. 21.04.1965; OIB: 96038750329; M
10. JADRANKA ROGLIĆ; HRVATICA; DUSINA, DUSINA 22; rođ. 25.06.1969; OIB: 98997441695; Ž
11. IVAN RUŽIČANIN; HRVAT; UMČANI, UMČANI 48; rođ. 26.01.1996; OIB: 64785999166; M
12. MILKICA FRANIĆ; HRVATICA; VRGORAC, POD GLAVICOM 4; rođ. 26.10.1972; OIB: 77423427261; Ž
13. MARKO ŠALINOVIĆ; HRVAT; VRGORAC, ULICA DR. DUŠANA FRANIĆA 6; rođ. 07.12.1985; OIB: 52826873215; M
14.VALENTINO ILIĆ; HRVAT; DUSINA, DUSINA 5; rođ. 14.02.1996; OIB: 74153523948; M
15. TIJANA GAVRAN ILIĆ; HRVATICA; DUSINA, DUSINA 2; rođ. 09.05.1977; OIB: 14561548456; Ž


3. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Nositelj liste: SREĆKO PERVAN
Kandidatkinje/kandidati:
1. SREĆKO PERVAN; HRVAT; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 13; rođ. 28.11.1948; OIB: 79820284295; M
2. DANICA KVESIĆ; HRVATICA; ORAH, ORAH 65; rođ. 08.12.1948; OIB: 95557760226; Ž
3. LJUBO MIHALJEVIĆ; HRVAT; DUSINA, DUSINA 31; rođ. 16.09.1949; OIB: 95449157001; M
4. MATKO GRANIĆ; HRVAT; BANJA, BANJA 66; rođ. 21.01.1949; OIB: 10471588695; M
5. ZORICA DUJMOVIĆ; SRPKINJA; VRGORAC, PUT PLANE 19; rođ. 10.05.1969; OIB: 28798280423; Ž
6. PETAR ERCEG; HRVAT; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 105; rođ. 16.06.1952; OIB: 95841423528; M
7. DRAGANA PULJEVIĆ; HRVATICA; DUSINA, DUSINA 21; rođ. 27.10.1980; OIB: 96906013918; Ž
8. TIHO VEGAR; HRVAT; PRAPATNICE, PRAPATNICE 55; rođ. 15.10.1962; OIB: 56320280395; M
9. GOJISLAV ERCEG; HRVAT; RAŠĆANE, RAŠĆANE 67; rođ. 22.02.1955; OIB: 89968959269; M
10. JOZE DIVIĆ; HRVAT; STILJA, STILJA 104; rođ. 15.09.1966; OIB: 16539375507; M
11. DOBRILA BOBANAC; HRVATICA; VRGORAC, DOMOBRANSKA 26; rođ. 20.05.1946; OIB: 17481336370; Ž
12. DRAGO ŠALINOVIĆ; HRVAT; VRGORAC, ULICA POD MATOKITOM 8; rođ. 16.06.1944; OIB: 73830962480; M
13. DARINKA JELAVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, HRVATSKIH VELIKANA 64; rođ. 20.02.1946; OIB: 66898700098; Ž
14. TAJANA VUKOSAV; HRVATICA; DUSINA, DUSINA 108; rođ. 08.02.1984; OIB: 54574034025; Ž
15. NJEŽICA CVJETKOVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 23; rođ. 09.07.1939; OIB: 63709204522; Ž

4. NEZAVISNA LISTA MLADIH - NLM
Nositeljica liste: NEDA PRIMORAC
Kandidatkinje/kandidati:
1. NEDA PRIMORAC; HRVATICA; VRGORAC, ULICA LIPANJSKIH ŽRTAVA 10; rođ. 29.03.1962; OIB: 06352707568; Ž
2. MILAN VUKOSAV; HRVAT; DUSINA, DUSINA 72; rođ. 26.12.1983; OIB: 13374286893; M
3. IVAN FRANIĆ; HRVAT; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 40; rođ. 25.10.1979; OIB: 92848935249; M
4. ŽELJKO ERCEG; HRVAT; VRGORAC, SPLITSKA 4; rođ. 17.05.1989; OIB: 19774131831; M
5. KRISTINA JELAVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, DOMOBRANSKA 19; rođ. 24.04.1988; OIB: 54648171253; Ž
6. MILI RUŽIČANIN; HRVAT; UMČANI, UMČANI 48; rođ. 27.08.1979; OIB: 33216442047; M
7. ANDREJ RAKIĆ; HRVAT; KOTEZI, KOTEZI 13; rođ. 06.11.1973; OIB: 03312658631; M
8. LJUBOMIR ERCEG; HRVAT; VRGORAC, ULICA GENERALA JANKA BOBETKA 6; rođ. 13.12.1980; OIB: 58225422206; M
9. ŽELJANA DIVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, VUKOVARSKA 7; rođ. 29.05.1972; OIB: 32438567304; Ž
10. NATALIJA JURJEVIĆ; HRVATICA; KLJENAK, KLJENAK 22; rođ. 07.01.1991; OIB: 89580596484; Ž
11. VEDRAN ERCEG; HRVAT; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 97; rođ. 24.02.1978; OIB: 50368227046; M
12. MATEA ČOTIĆ; HRVATICA; VRGORAC, VUKOVARSKA 5; rođ. 11.02.1975; OIB: 57804883335; Ž
13. JOSIP ŠALINOVIĆ; HRVAT; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 67; rođ. 08.11.1993; OIB: 62365506160; M
14. JELENA MAJIĆ NOSIĆ; HRVATICA; VRGORAC, FRA IVANA ROŽIĆA 12; rođ. 25.12.1985; OIB: 19730068949; Ž
15. MIRKO VUKOVIĆ; HRVAT; PRAPATNICE, PRAPATNICE 26; rođ. 24.08.1989; OIB: 88751992021; M

5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositeljica liste: IVANA VUJČIĆ
Kandidatkinje/kandidati:
1. IVANA VUJČIĆ; HRVATICA; DUGE NJIVE, DUGE NJIVE 34; rođ. 15.11.1980; OIB: 25360946437; Ž
2. ŽELJAN BARBIR; HRVAT; DRAŽEVITIĆI, DRAŽEVITIĆI 2; rođ. 13.04.1990; OIB: 14480345132; M
3. TOMISLAV JELAVIĆ; HRVAT; PODPROLOG, PODPROLOG 38; rođ. 07.09.1951; OIB: 10517138307; M
4. JURE DIVIĆ; HRVAT; VRGORAC, VUKOVARSKA 7; rođ. 04.05.1965; OIB: 31819347398; M
5. DAVOR KRALJEVIĆ; HRVAT; ORAH, ORAH 62; rođ. 17.01.1966; OIB: 06400763985; M
6. MARIJA GAŠPAR; HRVATICA; VRGORAC, PČELINJAK II 6; rođ. 09.01.1988; OIB: 26611721322; Ž
7. MIA ŠALINOVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, ULICA KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 4; rođ. 19.02.1988; OIB: 39729850651; Ž
8. OZREN GAŠPAR; HRVAT; UMČANI, UMČANI 84/A; rođ. 08.09.1970; OIB: 88551989677; M
9. NEDILJKA BALETIĆ; HRVATICA; ZAVOJANE, ZAVOJANE 161; rođ. 04.06.1978; OIB: 74373503081; Ž
10. PAVAO RADONIĆ; HRVAT; BANJA, BANJA 10; rođ. 10.12.1963; OIB: 20469960125; M
11. MIROSLAVA PIVAC; HRVATICA; DRAGLJANE, DRAGLJANE 41; rođ. 02.07.1957; OIB: 78129793741; Ž
12. STANKA BAŠIĆ; HRVATICA; VRGORAC, ULICA LIPANJSKIH ŽRTAVA 3; rođ. 04.09.1975; OIB: 49462060770; Ž
13. ANTE JELAVIĆ; HRVAT; VRGORAC, HRVATSKIH VELIKANA 64; rođ. 07.08.1982; OIB: 45865206031; M
14. DAVOR BARBIR; HRVAT; DRAŽEVITIĆI, DRAŽEVITIĆI 67; rođ. 02.08.1966; OIB: 99674915286; M
15. IVAN IVIČEVIĆ; HRVAT; KOTEZI, KOTEZI 90; rođ. 31.10.1960; OIB: 76096716547; M

Reactions

2 komentara:

Komentari koji sadrže uvredljive, klevetničke i diskriminirajuće sadržaje bit će uklonjeni.