"MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO!"

nedjelja, 15. listopada 2017.

Svjetski dan žena na selu

Svake godine 15. listopada se obilježava SVJETSKI DAN ŽENA NA SELU. Ideja o danu potekla je na konferenciji Ujedinjenih Naroda posvećenoj ženama, u Pekingu, u rujnu 1995. Njihova važna uloga u proizvodnji i osiguranju hrane utjecala je na odluku da se „Svjetski dan žena sa sela“ odredi 15. listopad, dan prije Svjetskog dana hrane. Svrha dana i cilj projekta je promovirati u javnosti žene iz seoskih sredina i senzibilizirati zajednicu o njihovoj važnoj ali nepriznatoj ulozi u društvu.

Žene na selu velika su grupa stanovništva cijelog svijeta, a pogotovo siromašnih zemalja čije su potrebe i problemi gotovo "nevidljivi", iako su brojni i određeni različitim faktorima koji uzrokuju višestruku marginalizaciju. Na selu živi 1,6 milijardi žena i predstavljaju četvrtinu ukupnog svjetskog stanovništva.

Seoske žene, iako učestvuju u proizvodnji 60 do 80 posto hrane koja se uzgaja posjeduju samo 2% zemlje i ostvaruju samo 1% svih poljoprivrednih primanja, što govori o njihovom izuzetno teškom položaju.

Odbor UN-a za uklanjanje diskriminacije žena je 2016. godine donio Opću preporuku o pravima žena u ruralnim područjima u kojoj se pojašnjavaju obveze država stranaka.

Sukladno Općoj preporuci, države stranke trebale bi uspostaviti poticajni institucionalni, zakonski i politički okvir da bi osigurale da ruralni razvoj, poljoprivredne i vodne politike, uključujući i one koje se odnose na šumarstvo, stočarstvo, ribarstvo i akvakulturu, budu rodno osjetljivi te da imaju primjeren proračun. Države stranke trebale bi osigurati integraciju i uvođenje rodne perspektive u sve politike, strategije, planove i programe poljoprivrednog i ruralnog razvoja omogućavajući ženama u ruralnim područjima da djeluju i budu vidljive kao dionici, donositeljice odluka i korisnice.

Također, države stranke trebale bi prikupljati, analizirati, koristiti i objavljivati podatke o situaciji žena u ruralnim područjima raščlanjene po spolu, dobi, zemljopisnom položaju, invalidnosti te socijalno-ekonomskom statusu, statusu manjina ili drugom statusu.

NA 18. izboru najuzornije hrvatske seoske žene u subotu u Karlovcu, supokroviteljica izbora, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir naglasila je ulogu žene u ruralnom području jer seoska žena brine o obitelji, čuva tradiciju i okoliš, radi u poljoprivredi i neprocjenjivo je vrijedna za svoj OPG, razvoj poduzetništva, održivi i cjelokupni gospodarski razvoj.

0 komentara:

Objavi komentar

Komentari koji sadrže uvredljive, klevetničke i diskriminirajuće sadržaje bit će uklonjeni.